NCC och Energinet säkrar elförsörjningen i Köpenhamn

På uppdrag av Energinet ska NCC bygga ut elförsörjningen i Köpenhamn, Danmark. Arbetet avser att dra fem nya kilometerlånga sträckor med rör och högspänningskablar i områdena Nörrebro, Österbro, Amager och Gentofte. Ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

‒ Elnätet är en infrastruktur som är lika viktig som vägnätet. Utan god och förutsägbar tillgång på energi kan inte samhället utvecklas. Här tar NCC täten när det gäller att bidra till att öka kunskapen om det vi kan bäst, nämligen att planera, bygga och leda byggprojekt som kan lösa några av våra mest komplexa samhällsproblem, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

NCC och Energinet har arbetat tillsammans de senaste åren med att byta ut de gamla, slitna kablarna för att framtidsäkra elförsörjningen i Köpenhamnsområdet. Nu fortsätter arbetet med fem nya sträckor 132 kV-kabel.

Uppdraget omfattar nedläggning av 8 kilometer rör under mark, med styrd horisontell borrning och dragning av 82 kilometer högspänningskablar. Kablarna kommer att spolas genom rören. I kombination med styrd borrning är metoden ett effektivt förfarande som både minimerar byggtiden och säkerställer betydligt mindre olägenheter för trafikanter och boende i området.

Planeringen av arbetet kommer att påbörjas under hösten 2023 och alla fem sträckor förväntas vara färdigställda 2028.

Uppdraget uppgår till cirka 270 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet i affärsområde NCC Infrastructure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC AB, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.