Alf Göransson föreslås till NCC:s styrelse

Valberedningen föreslår att Alf Göransson väljs in i NCC:s styrelse. Alf Göransson var tidigare koncernchef för Securitas och dessförinnan koncernchef under sex år för NCC. Till omval föreslås Tomas Billing (ordförande), Geir Magne Aarstad, Viveca Ax:son Johnson, Mats Jönsson, Angela Langemar Olsson, Ulla Litzén, och Birgit Nørgaard. Carina Edblad har avböjt omval.

Valberedningen i NCC föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår nyval av Alf Göransson.

Alf Göransson var koncernchef för Securitas mellan åren 2007 och 2018. Dessförinnan var han koncernchef för NCC mellan 2001 och 2007. 2000 till 2001 var Alf Göransson koncernchef för Svedala Industri. Alf Göransson är styrelseordförande i Loomis,

styrelseledamot i Sweco, Attendo, Hexpol, Melker Schörling AB, Axfast, Axel Johnson inc. och Sandberg Development Group. Han är född 1957.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: ordförande Tomas Billing (ledamot sedan 1999, ordförande sedan 2001), Geir Aarstad (ledamot sedan 2017), Viveca Ax:son Johnson (ledamot sedan 2014), Mats Jönsson (ledamot sedan 2017), Angela Langemar Olsson(ledamot sedan 2018), Ulla Litzén (ledamot sedan 2008) och Birgit Nørgaard (ledamot sedan 2017).

– Det är med stor glädje och stolthet som jag återigen får möjlighet att arbeta för NCC om jag blir vald av årsstämman i april. Jag ser fram emot att åter lära känna detta fantastiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretag som jag lämnade för 12 år sedan, säger Alf Göransson.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman i mars 2019. Årsstämman kommer att hållas den 9 april 2019 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viveca Ax:son Johnson, valberedningens ordförande +46 8 788 50 18

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08 585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.