NCC säljer armeringsfabrik i Norrköping

NCC säljer Hercules Armering till BE Group. Verksamheten, som är en mindre tillverkande enhet med fabrik i Norrköping, får nu chans att utvecklas och växa.

‒ Hercules Armering är en bra verksamhet men skiljer sig från vår kärnverksamhet. Vår bedömning är att BE Group kan utveckla verksamheten bättre än vad vi själva skulle kunna göra, och då också växa med fler kunder, säger Tomas Dädeby, divisionschef NCC Infrastructure.  

Verksamheten levererar idag armering till främst NCC:s bygg och anläggningsprojekt i Sverige, vilket kommer fortsätta ske även med nya ägaren. Enheten sysselsätter idag ett 10-tal medarbetare inom NCC samt lika många inhyrda medarbetare på fabriken i Norrköping. BE Group förvärvar tillgångarna och övertar medarbetare samt pågående kontrakt.

‒ Förvärvet av Hercules armering stärker BE Groups erbjudande inom armering i Sverige och innebär att produktions- och lagringskapacitet tillförs i nära anslutning till vår anläggning i Norrköping, säger Peter Andersson, VD och koncernchef BE Group.

Affären förväntas få en marginellt positiv effekt på resultatet i affärsområde Infrastructure i andra kvartalet 2022. Transaktionen förväntas inte kräva godkännande från de svenska konkurrensmyndigheterna.

NCC:s grundläggningsverksamhet Hercules påverkas inte av avyttringen utan fortsätter med sin verksamhet som tidigare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, Presschef NCC Group, 076-521 61 02

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Om BE Group. BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2021 omsatte koncernen 5,4 miljarder kr. BE Group har cirka 630 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.