NCC förbättrar Östra Promenaden i Norrköping

NCC har fått i uppdrag att förbättra Östra Promenaden i Norrköping. Träden ska bytas ut, körfälten förändras och ledningar i marken ska dras om. Ordervärdet är cirka 130 MSEK.   

Bild: Erick Arango, Norrköpings kommun

NCC skrev i början av året ett partneringkontrakt med Norrköpings kommun för att förnya och förbättra stadens klassiska allé Östra Promenaden som sträcker sig mellan Södra Promenaden och Sjötullsgatan. Norrköpings tre alléer utgör ett esplanadsystem som började anläggas redan på 1850-talet efter fransk förebild.

- Vi förnyar Östra Promenaden och ger mer plats till träd och människor. Träden ska få ett gott liv i upp till 300 år. Projektet syftar till att återskapa ursprunget med en anpassning till framtiden. Vi vill göra det lättare för oskyddade trafikanter att ta sig fram, förbättra framkomligheten för kollektivtrafik och skapa ett inbjudande ”parkrum”, säger Norrköpings kommuns projektledare Michael Botvidsson.

Östra Promenaden präglas av de cirka 160 träd, huvudsakligen lindar, som skapar den 550 meter långa allén som utgör kärnan i en närmare två kilometer lång sträcka med bilväg, cykelbanor, gångvägar och spårvägar. Men träden har genom åren farit illa och ska därför ersättas. Cirka 190 nya lindar ska planteras med start i november i år.

Speciellt för planteringen av nya träd är att de är lokalt framtagna. Man har tagit sticklingar från systerallén Norra Promenaden som under ett antal åt fått växa till sig. När de nu ska planteras är de redan uppåt sju meter höga och väger närmare två ton styck.

- Vi är väldigt glada att få arbeta tillsammans med Norrköpings kommun i det här projektet. Stadens promenader har blivit viktiga delar av Norrköpings identitet och att vara med och utveckla en av dessa till att bli fungerande och hållbar för lång tid framåt känns värdefullt för oss på NCC, säger Anders Morath, projektchef NCC Infrastructure.

Arbetet påbörjades i juli 2021 och beräknad vara klart redan sommaren 2023. Affären uppgår till cirka 130 MSEK och orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure i tredje kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Morath, projektchef, NCC Infrastructure, 072-236 27 68, anders.morath@ncc.se
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, 070-221 13 72, amelie.winberg@ncc.se 

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.