NCC bygger Moelvens nya pelletsfabrik i Karlskoga

NCC ska på uppdrag av Moelven bygga en ny pelletsfabrik i Karlskoga. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 100 MSEK.

NCC och Moelven har inlett arbetet med att bygga den nya pelletsfabriken vid Valåsen i Karlskoga. Arbetet omfattar två byggnader, åtta betongplattor, en sprinklertank samt samordning av sidoentreprenörer. Den nya pelletsfabriken ska integreras med sågverket och är en del av den kapacitetsutbyggnad som Moelven gör av sågverket i Valåsen. Anläggningen får en modern och innovativ värmeåtervinningslösning anpassad för det vinterklimat som vi har i Sverige och är byggd för att eliminera risken för problem med frysning i värmeåtervinningssystemet.

– Energiproduktionen ska byggas ut för att tillgodose det ökade behovet av biobaserad energi som efterfrågas. Vi ser fram emot att göra detta tillsammans med NCC som har stor erfarenhet och kompetens inom energisektorn, säger Lars Storslett, direktör för virkesförsörjning, fiber och bioenergi på Moelven Industrier ASA.

Pelletsfabriken ska uppnå en kapacitet på 80 000 ton pellets om året men dimensioneras för att enkelt kunna skalas upp till 105 000 ton per år. Träpellets som produceras i fabriken kommer sen distribueras internationellt via fartyg från Vänern.

–  NCC har både lång och bred kompetens från olika energieffektiviserande lösningar som denna runt om i landet. Vi ser fram emot att få vara en del av arbetet med att skapa en modern pelletsfabrik som tillvaratar hela naturresursen när skogen brukas, säger Sara Eriksson, projektchef på NCC Building Sweden i Värmland.

Affären har ett ordervärde på cirka 100 MSEK där cirka 30 MSEK orderregistrerades under kvartal två 2023 och cirka 70 MSEK orderregistreras under kvartal ett 2024 i affärsområde NCC Building Sweden. Projektet beräknas vara klart tredje kvartalet 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sara Eriksson, projektchef NCC Building Sweden, sara.eriksson@ncc.se

Lotta Wrangle, kommunikationspartner NCC Sverige, lotta.wrangle@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.