Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2019

Förbättrat resultat och starkt kassaflöde