Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Delårsrapport för andra kvartalet samt första halvåret 2021

God orderingång och fortsatt resultatförbättring

NCC bygger ytterligare 126 lägenheter i Älvsjöstaden

NCC ska på uppdrag av Familjebostäder bygga 126 hyresrättslägenheter i Älvsjöstaden, söder om Stockholm. Detta är parternas tredje gemensamma projekt i området. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 235 MSEK.

NCC bygger ytterligare 155 lägenheter i Danderyd

NCC ska i samverkan med Aros Bostad bygga cirka 155 lägenheter i andra etappen av det nya bostadskvarteret Invernesshöjden i östra Mörbylund, Danderyd. Projektet har ett ordervärde på cirka 320 MSEK.

NCC bygger nytt gästboende i Astrid Lindgrens värld

NCC har fått i uppdrag att bygga ett nytt gästboende i temaparken Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. I uppdraget ingår också att bygga parkering och uppställningsplatser för husvagnar. Ordervärdet är cirka 120 MSEK. 

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet 2021

NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet och det första halvåret 2021 kommer att offentliggöras onsdagen den 21 juli 2021. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s hemsida ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC bygger 74 hyresrätter i Lund

NCC ska i samverkan med Kudu AB bygga 74 hyresrätter i Kvarteret Vitstorken i Stångby norr om Lund, ett av kommunens största exploateringsområden. Ordervärdet uppgår till drygt 130 MSEK.

NCC säljer kontorsprojekt i Järva Krog för drygt 1 miljard SEK

NCC säljer kontorsprojektet K11 i Järva Krog till Castellum för drygt 1 miljard SEK. I och med färdigställandet av K11 är det första kvarteret av tre i den nya kvartersstaden nu fullt utvecklat.

NCC tecknar kontrakt på 1,9 miljarder med Bane NOR

NCC och Bane NOR tecknar avtal för ombyggnad av Drammens järnvägsstationsområde i Norge. Projektet kännetecknas av hög komplexitet när det gäller planering, logistik och samordning av flera tekniskt utmanande moment. Ordervärdet uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC säljer ytterligare ett Company House till PensionDanmark

NCC säljer kontorshuset Omega Company House i området Skejby, Århus till PensionDanmark för cirka 260 MSEK. I och med avtalet får PensionDanmark ytterligare ett kontorshus i Skejby i sin portfölj och äger därmed tre kontorshus och ett hotell i ett av Århus mest attraktiva områden.

NCC upprustar dammen i Burvattnet, Åre

NCC och Indalsälvens Vattenreglerföretag inleder arbetet med att rusta upp och renovera dammen i Burvattnet, Åre. Projektet görs i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 95 MSEK.

NCC renoverar 210 lägenheter utanför Köpenhamn

NCC har fått i uppdrag att renovera och bygga om 210 hyreslägenheter i Herlev, utanför Köpenhamn åt bostadsföretaget DAB. Ordern uppgår till cirka 360 MSEK.

NCC moderniserar reningsverk i Uppsala

NCC har fått i uppdrag av Uppsala Vatten att upprusta och modernisera reningsverket Kungsängsverket. Det behövs för att klara Uppsalas befolkningstillväxt och ökade krav på en effektiv och robust avloppsvattenrening. Ordervärdet är cirka 270 MSEK.   

NCC bygger ut vattenkraftverk i Skellefteå

NCC och Skellefteå Kraft inleder nu arbetet kring den planerade utbyggnaden av Rengård G2 Vattenkraftverk med en extra turbin för att öka anläggningens kapacitet. Uppdraget är ett partneringsamarbete och ordervärdet uppgår till cirka 230 MSEK.

NCC säljer tätskiktsverksamhet i Sverige till DAB

NCC omorganiserar inom Binab och säljer den svenska entreprenadverksamheten för tätskikt till DAB Group. Verksamheten som berörs är mindre och affären förväntas få marginella finansiella konsekvenser för affärsområde NCC Industry.