Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00

NCC säljer bostadsprojekt i Tyskland

NCC säljer ett bostadsprojekt i Berlin, Tyskland till den tyske investeraren Bewags pensionsfond för 150 MSEK. Projektet omfattar två flerfamiljhus med totalt 94 hyreslägenheter.

NCC får order för renovering av bostäder i Danmark för 610 MSEK

NCC ska genomföra en omfattande renovering av 493 radhus i Albertslund i Danmark på uppdrag av Albertslund Boligselskab.  Ordern är värd 610 MSEK och blir därmed NCC:s hittills största renoveringsprojekt.

Stor uthyrning till SIS i NCC:s Torsplan

SIS Swedish Standards Institute är senaste tillskottet i Torsplan etapp 2 i nya Hagastaden. Därmed är etappen snart fullt uthyrd ett helt år innan fastigheten är färdigställd. SIS har tecknat ett sjuårigt hyresavtal för drygt 5 500 kvadratmeter kontorsyta och inflyttning sker i februari 2017. 

Kommentar till Härnösands kommuns interna kontroll

Med anledning av Härnösands kommuns pressmeddelande angående intern kontroll inom samhällsförvaltningen kommer NCC att inleda en egen utredning.

NCC i ramavtal om hyreslägenheter i Stockholm

NCC tecknar avtal med tre allmännyttiga bostadsbolag i Stockholm om att utveckla och ta fram ett bostadskoncept specialdesignat för hyresrätter, kallat Stockholmshusen.  

NCC klimatsäkrar avloppsrening i Stockholm

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar. Ordern från Käppalaförbundet är värd 127 MSEK.

NCC säljer kontorsprojekt i Hagastaden

NCC säljer kontorsfastigheten Torsplan 2 i Hagastaden Stockholm och tecknar samtidigt avtal om förvärv av en kontorsfastighet i Solna Business Park. Affären genomförs med Fastighets AB Brostaden. Försäljningen av Torsplan 2 genomförs som en bolagsaffär med ett värde om cirka 1,6 miljarder SEK. Förvärvet i Solna omfattar cirka 35 000 - 40 000 kvm kontorsbyggrätt och är villkorat av ny detaljplan.

NCC bygger åt HSB i Uppsala för 340 MSEK

NCC har fått i uppdrag av HSB att bygga 158 bostadsrätter i centrala Uppsala, Brf Hamnen. Ordern uppgår till drygt 340 MSEK.

NCC skärper kraven på skyddsutrustning

Olyckorna har halverats på NCC:s byggarbetsplatser. Nu skärper NCC kraven ytterligare på personlig skyddsutrustning. Som första byggföretag i Sverige inför NCC obligatorisk hakrem på hjälmarna. Även skyddsglasögon eller visir blir obligatoriskt efter årsskiftet.

NCC vill sänka sina CO2 utsläpp med 50 procent

NCC ansluter sig till FN:s Action Agenda (LPAA) för klimatet och har satt som mål att sänka företagets koldioxidutsläpp med 50 procent fram till 2020. Minskningen görs utifrån 2015 års nivåer.

NCC säljer byggrätter i Limhamn, Malmö

NCC säljer en del av stadsutvecklingsområdet Limhamns läge i Malmö till MKB Fastighets AB för 254 MSEK. Affären omfattar cirka ca 550 byggrätter.

NCC och Pitebo går i bräschen för nytt lagkrav

NCC bygger Piteås högsta hus om 55 meter åt det kommunala bostadsbolaget Pitebo, och går samtidigt i bräschen för Skatteverkets nya krav om elektronisk personalliggare. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2016. Ordern från Pitebo är värd 122 MSEK.

Norska asfaltsmålet avslutat

Högsta domstolen i Norge väljer att inte ta upp överklagandet i asfaltsmålet som gällde olagligt samarbete i Trøndelag under 2005 till 2008. Därmed är målet avslutat.

NCC säljer andel av fastighetsprojekt i Berlin

NCC säljer del av fastighetsprojektet ”Sonnengarten” till Industria Wohnen för cirka 515 MSEK.

Styrelse utses för NCC Housing

Som ett led i den planerade särnoteringen av affärsområdet Housing tillsätter NCC en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget. Ordförande blir Carl Engström, Senior Investment Manager Nordstjernan AB.

Bild på Anna Trane. Head of Corporate Media Relations and Press, NCC Group Foto/illustration: Sten Jansin
Anna Trane

Head of Corporate Media Relations & Press, NCC Group

Bild på Tove Stål, presschef Sverige NCC Group Foto/illustration: Joakim Kröger
Tove Stål

Presschef Sverige, NCC Group