Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger proffsbutik till Ahlsell i Jönköping

NCC har fått i uppdrag av Västerhuset att bygga en ny proffsbutik till Ahlsell i Jönköping. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 80 MSEK.

NCC renoverar och bygger om Peterslundsskolan i Oxelösund

NCC ska på uppdrag av Oxelösunds kommun renovera och bygga om Peterslundsskolan i Oxelösund. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 120 MSEK.

NCC bygger fundament till Ånglarnas vindkraftpark i Falu kommun

NCC ska på uppdrag av OX2 anlägga fundament och vägar till en ny vindkraftpark i Ånglarna, norr om Falun. Ordervärdet uppgår till cirka 280 MSEK.

Inbjudan till NCC:s kapitalmarknadsdag 9 november 2023

NCC välkomnar investerare, analytiker, kapitalmarknadsrepresentanter och media till kapitalmarknadsdag torsdagen den 9 november 2023, klockan 13.15-16.00 i Stockholm.

NCC bygger ytterligare 34 lägenheter för HSB i Göteborg

NCC ska på updrag av HSB i Göteborg bygga 34 bostadsrätter i det naturnära området Nya Hovås, strax utanför Göteborg. Ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

NCC bygger nytt tingshus i norska Tönsberg

NCC har fått i uppdrag av Statsbygg att bygga ett nytt tingshus i Tönsberg, i sydöstra Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 170 MSEK.

NCC bygger produktionsanläggning i Danmark

NCC har fått i uppdrag att bygga en produktionsanläggning i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 900 MSEK.

NCC lägger om fjärrvärmeledningar i Jordbro

NCC har fått i uppdrag av Vattenfall att lägga om fjärrvärmledningar i Jordbro i södra Stockholm. Omläggningen är ett förberedande arbete för den planerade Södertörnsleden. Kontraktets ordervärde uppgår till cirka 70 MSEK.

NCC bygger nya lokaler till Rättsmedicinalverket i Göteborg

NCC ska på uppdrag av Specialfastigheter bygga nya lokaler till Rättsmedicinalverket, RMV. Uppdraget avser nya lokaler för den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg. Ordervärdet uppgår till cirka 225 MSEK.

NCC bygger multihus i finska Oulu

NCC har fått i uppdrag av Oulu stad att bygga ett multihus invid Tuira skola i Oulu i Finland. Uppdraget uppgår till cirka 260 MSEK.

NCC bygger förskola i Malmö

NCC ska på uppdrag av Malmö Stadsfastigheter uppföra Brages förskola i Hyllie i södra Malmö. Förskolan byggs med stomme i korslimmat trä (KL-trä). Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till drygt 90 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC bygger simhall i danska Vrå

NCC har fått i uppdrag av Idrottscenter Vendsyssel att bygga en simhall på norra Jylland i Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

NCC bygger Sundbornsskolan i Dalarna

NCC ska på uppdrag av Falu kommun bygga Sundbornsskolan i Sundborn, norr om Falun i Dalarna. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på ca 265 MSEK.

NCC bygger utbildningshall åt Fortifikationsverket i Halmstad

NCC ska på uppdrag av Fortifikationsverket uppföra en byggnad för förvaring och utbildning av luftvärnssystem 103 (Patriot) till Försvarsmakten på Luftvärnsregementet, LV6, i Halmstad. Affären är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 660 MSEK.