Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC startar nytt affärsområde för den gröna omställningen och uppdaterar sina finansiella mål

Vid dagens kapitalmarknadsdag presenteras uppdaterade finansiella mål för verksamheten samt förändringen att NCC:s resurser för de projekt som drivs av den gröna industriella tillväxten samlas i ett särskilt affärsområde. Med start under 2024 kommer affärsområde NCC Green Industry Transformation (GIT) att etableras.

NCC får förlängt ramavtal med Kraftringen

NCC har under sammanlagt 15 år haft ramavtal med Kraftringen Energi AB avseende entreprenader inom fjärrvärme och fjärrkyla. När det nyligen var dags för ny upphandling fick NCC förnyat förtroende i form av ett ramavtal på upp till åtta år.

NCC renoverar Tycho Braheskolan i Helsingborg

NCC ska tillsammans med Helsingborgs stad utföra ombyggnadsarbete på gymnasieskolan Tycho Braheskolan. Projektet är en del av ett strategiskt partneringsamarbete, där parterna i ett första skede tillsammans planerat och projekterat arbetet samt enats om ett riktpris. Ordervärdet för Tycho Braheskolan uppgår till drygt 90 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Delårsrapport för tredje kvartalet och januari-september 2023

Ett starkt rörelseresultat

NCC moderniserar Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

NCC ska inom sitt ramavtal med Region Jönköping modernisera Länssjukhuset Ryhov genom omfattande renovering och ombyggnation. Affären görs i strategisk partnering och har ett ordervärde på cirka 220 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

NCC:s delårsrapport för januari-september och det tredje kvartalet 2023 offentliggörs tisdagen den 31 oktober 2023. Rapporten kommer att skickas ut och publiceras på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC och Framtiden Byggutveckling samverkar kring 70 nya bostäder i Göteborg

NCC inleder samarbete med Framtiden Byggutveckling om nybyggnation av cirka 70 hyreslägenheter vid Litteraturgatan i Göteborg. Vid projektet, som heter Kvarteret Återbruket är målet att minst hälften av det inbyggda materialet ska vara av återbrukat. I ett första steg ska NCC och Framtiden Byggutveckling tillsammans planera och budgetera projektet.

NCC bygger proffsbutik till Ahlsell i Jönköping

NCC har fått i uppdrag av Västerhuset att bygga en ny proffsbutik till Ahlsell i Jönköping. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 80 MSEK.

NCC renoverar och bygger om Peterslundsskolan i Oxelösund

NCC ska på uppdrag av Oxelösunds kommun renovera och bygga om Peterslundsskolan i Oxelösund. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 120 MSEK.

NCC bygger fundament till Ånglarnas vindkraftpark i Falu kommun

NCC ska på uppdrag av OX2 anlägga fundament och vägar till en ny vindkraftpark i Ånglarna, norr om Falun. Ordervärdet uppgår till cirka 280 MSEK.

Inbjudan till NCC:s kapitalmarknadsdag 9 november 2023

NCC välkomnar investerare, analytiker, kapitalmarknadsrepresentanter och media till kapitalmarknadsdag torsdagen den 9 november 2023, klockan 13.15-16.00 i Stockholm.

NCC bygger ytterligare 34 lägenheter för HSB i Göteborg

NCC ska på updrag av HSB i Göteborg bygga 34 bostadsrätter i det naturnära området Nya Hovås, strax utanför Göteborg. Ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

NCC bygger nytt tingshus i norska Tönsberg

NCC har fått i uppdrag av Statsbygg att bygga ett nytt tingshus i Tönsberg, i sydöstra Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 170 MSEK.

NCC bygger produktionsanläggning i Danmark

NCC har fått i uppdrag att bygga en produktionsanläggning i Danmark. Ordervärdet uppgår till cirka 900 MSEK.