Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC renoverar tingsrätten i finska Vanda

NCC har fått i uppdrag av det statliga fastighetsbolaget Senatfastigheter att renovera tingsrätten i stadsdelen Tikkurila i Vanda, Finland. Uppdraget sker i partnering och ordervärdet uppgår till cirka 460 MSEK.

NCC:s årsstämma 2024

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning, nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen avseende överlåtelse och återköp av egna aktier av serie B.

NCC utför arbeten åt SSAB i Oxelösund

NCC ska på uppdrag av SSAB utföra inledande arbeten för en ny anläggning i Oxelösund. Affären är en utförandeentreprenad i samverkan och uppgår till cirka 200 MSEK.

NCC renoverar 54 hyreslägenheter till Bodenbo i Boden

NCC har tecknat avtal med Bodenbo för renovering i etapp tre av 54 hyreslägenheter på Sergeantsgatan i Boden. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 50 MSEK.

NCC bygger högstadium i finska Lundo

NCC har tecknat avtal med Lundo stad om att bygga ut Taatila grundskola med ett högstadium för cirka 500 elever. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 195 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB, mars 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC emitterar gröna företagsobligationer

NCC ger ut gröna obligationer till ett sammanlagt värde av 1,25 miljard SEK.

NCC har tecknat asfaltkontrakt för över en halv miljard i Norge

Hittills i år har NCC i Norge tecknat nio asfaltkontrakt med det Statens Vegvesen (norska Trafikverket) samt flera av regionerna i Norge. Uppdragen löper över ett år och har ett sammanlagt värde om cirka 540 MSEK.

NCC har tecknat ramavtal med Stockholms stad för beläggningsarbeten

NCC har tecknat ramavtal gällande beläggningsarbeten med Stockholms stad. Uppdraget startar i mars 2024 och pågår i två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Ordervärdet uppgår till 80 MSEK per år.

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig digitalt på ncc.se/ir.

NCC inleder rivnings- och saneringsarbeten på Oceana i Göteborg

Liseberg och NCC har kommit överens om att inleda rivningsarbete, sanering och arbete för att minimera skador på Oceana vattenvärld till följd av branden. Arbetet är ett naturligt nästa steg för att säkra upp platsen och minimera miljöpåverkan.

NCC och Järfällahus avtalar om renoveringsprojekt i Järfälla

NCC och Järfällahus tecknar ett strategiskt samarbetsavtal som avser renovering av drygt 3 000 hyresrättslägenheter i Jakobsberg, norr om Stockholm. I ett första steg ska samverkansarbetet startas med projektering och planering för kommande renoveringar.

Förändring i NCC:s koncernledning

Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, har beslutat sig för att lämna NCC för andra uppdrag. Hon har varit kommunikationsdirektör sedan mars 2019.

Kallelse till NCC:s årsstämma 2024

Årsstämman i NCC AB äger rum på SPACE Arena, Sergelarkaden, Sergels torg, Stockholm, tisdagen den 9 april 2024, kl. 15.30.

NCC bygger ny skola i Västerås

NCC ska i samverkan med Västerås stad bygga en ny skola med tillhörande idrottshall och skolgård. Den nya skolan ska ligga i Fredriksdal som är en del av det växande Gäddeholm öster om Västerås. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 450 MSEK.