Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Delårsrapport för tredje kvartalet och januari-september 2022

Lägre rörelseresultat – bra orderingång.

NCC kortar transporter av schaktmassor med ny deponi

NCC har fått tillstånd för en ny deponi i Bro-Bålsta som kommer att innebära kortare transportsträckor för schaktmassor i norra Stockholm. Deponin, som huvudsakligen tar emot sten och jord, är tänkt att öppna under 2023.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 43, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 24 oktober – 28 oktober 2022 återköpt sammanlagt 439 706 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

NCC bygger Agnes Kulturhus i Gävle

NCC bygger på uppdrag av Gävle kommun Agnes Kulturhus, ett nytt kultur- och bildningscenter om 8 700 kvadratmeter. Den tidigare byggnaden är nu riven för att ge plats åt den nya som ska innefatta stadsbibliotek, offentliga lokaler och kulturverksamhet.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

NCC:s delårsrapport för januari - september och det tredje kvartalet 2022 offentliggörs tisdagen den 1 november 2022. Rapporten kommer att skickas ut och publiceras på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 42, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 17 oktober – 21 oktober 2022 återköpt sammanlagt 489 783 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

NCC renoverar gymnasieskolor i Helsingborg

NCC ska i strategisk partnering med Helsingborgs stad utföra omfattande ombyggnadsarbete på de två gymnasieskolorna Olympiaskolan och Tycho Braheskolan i Helsingborg. Först ut är Olympiaskolan där parterna tillsammans planerat och projekterat arbetet samt enats om ett riktpris. Ordervärdet för Olympiaskolan uppgår till drygt 60 MSEK.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 41, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 10 oktober – 14 oktober 2022 återköpt sammanlagt 533 392 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 40, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 3 oktober – 7 oktober 2022 återköpt sammanlagt 537 310 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 39, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 26 september – 30 september 2022 återköpt sammanlagt 460 877 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

NCC bygger ut elförsörjningen i södra Stockholm

NCC påbörjar nu ombyggnationen av en av Stockholms äldsta stamnätverksstationer i Hammarby Sjöstad. Det nya ställverket får en ökad kapacitet och förbereder för södra Stockholms utveckling. Affären är en totalentreprenad i samverkan på uppdrag av Ellevio.

NCC bygger skola och förskola i Åbo

NCC har tecknat avtal med Åbo stad om att bygga Suikkila skola och en förskola i Åbo. Uppdraget är en totalentreprenad i två faser och uppgår till cirka 200 MSEK.

NCC bygger 144 nya anstaltsplatser i Mariestad

NCC ska på uppdrag av Specialfastigheter genomföra inledande arbeten för att bygga nya anstaltsplatser på anstalten Rödjan i Mariestad. Uppdraget sker inom parternas strategiska samverkansavtal och inleds omgående med planering och projektering. Uppdraget har ett uppskattat potentiellt ordervärde om cirka 900 MSEK.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 38, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 19 september – 23 september 2022 återköpt sammanlagt 363 543 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Uppdatering om NCC:s resultat

NCC:s rörelseresultat för tredje kvartalet kommer att påverkas negativt av det ekonomiska läget, främst drivet av asfaltverksamheten inom affärsområde Industry. Till följd av bristande projektstyrning görs också orelaterat till detta nedskrivningar i ett fåtal bostadsprojekt i Sverige.