NCC kortar transporter av schaktmassor med ny deponi

NCC har fått tillstånd för en ny deponi i Bro-Bålsta som kommer att innebära kortare transportsträckor för schaktmassor i norra Stockholm. Deponin, som huvudsakligen tar emot sten och jord, är tänkt att öppna under 2023.


Foto: NCC

Nu står det klart att NCC fått tillstånd att öppna en ny deponi i Bro-Bålsta, norr om Stockholm. Detta kommer vara till nytta i ett omfattande område då ett flertal byggprojekt nu kommer att få kortare transportsträckor för sådana jord- och schaktmassor som inte kan återanvändas eller återvinnas.

– Entreprenörer och åkerier har ibland varit tvungna att köra så långt som till Eskilstuna eller Uppsala för att deponera massor. Nu blir det betydligt kortare sträckor, vilket reducerar både bränsleåtgång och koldioxidutsläpp, säger Anders Strindvall som är råvaruhandläggare på NCC och har drivit tillståndsprocessen med att ro tillståndet i land.

Deponin ska ta emot så kallat inert avfall i form av framförallt jord, sten och lera. Man tar inte emot miljöfarligt material som kan påverka yt- eller grundvatten. Deponin kommer att vara belägen i ett område där andra företag redan har deponier och bergtäkter.

– Vi hoppas och tror att få eller inga kommer att uppleva vår deponi som störande, då vi valt en lokalisering där liknande verksamheter redan pågår i området. Då är nyttan med att öka kapaciteten för deponering av material nog viktigare. Samtidigt som vi erbjuder den här sortens hantering arbetar vi mycket med att bli ännu bättre på återvinning där vi också kan nyttja våra andra anläggningar, säger Stefan Westlén, area manager på NCC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Westlén, area manager, NCC, 070-996 49 00, stefan.westlen@ncc.se 

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC ca 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.