Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC utför vägunderhållsarbeten åt Göteborgs Stad

På uppdrag av Stadsmiljöförvaltningen inom Göteborgs Stad ska NCC utföra beläggningsarbeten runt om Göteborg. Uppdragen har ett sammanlagt ordervärde om cirka 50 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet 2023

NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2023 offentliggörs tisdagen den 18 juli 2023. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC renoverar och moderniserar Avicii Arena

NCC ska renovera och modernisera Avicii Arena, Stockholm Globe Arena, i Stockholm. Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan med Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter), helägt av Stockholms stad. Ordervärdet uppgår till cirka 700 MSEK.

NCC bygger nytt avloppsreningsverk i Enköping

NCC har fått i uppdrag av Enköpings kommun att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Kommunen räknar med att växa till cirka 60 000 invånare 2040 och det nya reningsverket ska klara att möta den tillväxten. Arbetet beräknas vara klart 2027 och ordersumman uppgår till cirka 325 MSEK.

NCC bygger Danmarks största vattenverk åt HOFOR

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, har valt NCC som huvudentreprenör för att bygga ett nytt och modernt vattenverk på Själland i Danmark. Regnemark vattenverk är Danmarks största vattenverk. Ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK.

NCC renoverar Nummi skola i Åbo

NCC har fått i uppdrag av Åbo stad att renovera Nummi skola i Åbo. Skolan är totalt 7 000 kvadratmeter och uppdraget uppgår till cirka 180 MSEK.

NCC renoverar Länsförsäkringars kontor i centrala Jönköping

NCC ska på uppdrag av ELL-EFF Fastigheter bygga om Länsförsäkringars kontor i centrala Jönköping. Affären är en totalentreprenad i samverkan och orderregistreras i andra kvartalet 2023.

NCC tecknar avtal om renovering av 258 lägenheter i Upplands-Bro

NCC har tecknat ett samverkansavtal med Upplands-Brohus som avser renovering av totalt 258 lägenheter på Fasanstigen i Upplands-Bro, norr om Stockholm. Nu inleds arbetet med renoveringen av 56 lägenheter.

NCC bygger säkerhetspsykiatri i norska Bärum

NCC ska bygga en ny sjukhusbyggnad för psykiatrin i Bärums kommun. Projektet utförs på uppdrag av regionala hälsomyndigheten i sydöstra Norge, Helse Sör-Öst. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljard SEK.

NCC säljer Bergnäset till REMONDIS

NCC säljer ställningsbolaget Bergnäset Ställningsmontage AB till REMONDIS Maintenance & Services Sweden AB. Försäljningen förväntas ge en positiv resultateffekt på omkring 175 MSEK i affärsområde Infrastructure när den slutförs, vilket beräknas ske i det tredje kvartalet 2023.

NCC tecknar entreprenadkontrakt för elförsörjning på Jylland

NCC tecknar ytterligare ett kontrakt med Energinet för elutbyggnad i Danmark. NCC ska utföra anläggningsarbeten när vindkraftsparken Thor Offshore Wind Farm på Jylland ska anslutas till det nationella elnätet. Ordervärdet uppgår till cirka 200 MSEK.  

NCC inför VR-utbildning i arbetsplatssäkerhet

NCC blir det första byggbolaget att sluta ramavtal om utbildningsplattformen Twinsite med leverantören Safe at Site AB. Genom samarbetet kommer NCC införa VR-baserade utbildningar inom arbetsplatssäkerhet för alla verksamheter i Sverige.

NCC bygger Stovner badhus i Oslo

NCC ska på uppdrag av Oslobygg KF bygga Stovner bad i Oslo, Norge. Parterna har utvecklat projektet i samverkan och nu kan bygget av badhuset starta. Ordervärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

NCC renoverar 441 lägenheter i Danmark

NCC har fått i uppdrag av FällesBo att utföra omfattande renovering av 21 bostadshus med totalt 441 lägenheter i Porshöj i centrala Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 550 MSEK.

NCC startar två avslutande projekt vid Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om totalt fem våningsplan i två befintliga vårdbyggnader på Nyköpings lasarett. De två projekten är de sista i det strategiska partneringsamarbetet mellan NCC och Region Sörmland. Ordervärdet uppgår totalt till cirka 270 miljoner kronor.