Lekbassängen på Varbergs simhall

NCC har färdigställt Varbergs nya bad- och simanläggning

NCC är nu klara med nybyggnationen av Varbergs nya sim- och badanläggning. Efter godkänd slutbesiktning är entreprenaden nu överlämnad till beställaren Varbergs Fastighets AB.

Den nya simanläggningen i Varberg ligger i Håstensområdet och är byggd på samma plats som den gamla uttjänta simhallen som revs hösten 2018.

NCC och Varberg Fastighets AB inledde sitt partneringsamarbete i november 2017 med en första fas omfattande projektering och framtagande av riktpris. Den andra fasen med markarbeten och byggnation av den nya anläggningen byggstartades i december 2018. I NCC:s uppdrag ingår utöver byggnation av bassänger och själva badhuset även åtgärder i utemiljön, övriga inventarier i badanläggningen och installationsarbeten.

Den nya badanläggningen innehåller en 50-metersbassäng, två multibassänger med höj och sänkbara bottnar och ett aktivitetsbad med rutschkanor, vattenlek och klätterställning. Badanläggningen blir en viktig del i att tillgodose Varbergsbornas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet och ska klara av ett besöksantal på cirka 350 000 personer per år.

Projektet fick godkänd slutbesiktning 30 juli då beställaren Varbergs Fastighets AB tog över lokalerna. Nu väntar ytterligare intrimning av den organisation som ska driva anläggningen. I början av september öppnar dörrarna för allmänheten.

- Just badhus är speciellt att bygga eftersom de är så uppskattade av kommuninnevånare, det tillför en extra dimension på något sätt. Det har varit ett verkligt fint projekt och ett bra samarbete med alla inblandade. Vi är mycket stolta över att få bidra med en så fin badanläggning till Varberg, avslutar Peter Arvidsson, projektchef NCC Building Sweden.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Arvidsson, projektchef NCC Building Sweden
NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s mediabank