Fotograf: Hasse Dahlgren

Smygstart för NCC och Ebo:s ombyggnad av Spritfabriken i Eslöv

Den 2 november hackades den första tegelstenen loss i fasaden på den gamla Spritfabriken i Eslöv, en symbolhandling för att markera att NCC och Eslövs Bostads AB (Ebo) nu påbörjar förberedande arbeten inför den gamla fabrikens omvandling till bostäder och kontor. Det röda teglet är en stor del av Spritfabrikens själ, därför var det naturligt att påbörja projektet med att hacka loss den första tegelstenen som sedan ska rengöras från murbruk och återanvändas.

– Efter nästan tio år och många olika turer är vi äntligen igång med att ge den övergivna

fabriken nytt liv, och med det bevara en del av Eslövs industrihistoria. I samverkan med NCC och LINK Arkitektur kommer vi att skapa en fastighet som är funktionell och modern på insidan, samtidigt som den behåller sin industriella exteriör. En fastighet där historien möter framtiden och där hållbarhet och återbruk utgör den röda tråden, säger Kristina Forslund, VD Ebo.

NCC:s uppdrag är att förvandla den gamla och nedgångna spritfabriken till 55 moderna hyresrätter samt 1 100 kvm kontor för Ebo. Arbetet omfattar ny- och ombyggnad av sju huskroppar samt underjordiskt parkeringshus. De vackra men medfarna tegelfasaderna och tegelmurarna ska bevaras och framtidssäkras. Känslan av industri och historia ska bevaras så långt det är möjligt och återbruk och hållbarhet står i fokus.

– Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an uppdraget att i nära samarbete med Ebo och Link Arkitektur ta denna fina delvis Q-märkta byggnad in i framtiden. Vissa delar kommer att bevaras och vissa delar byggas nya. Målsättningen är att återanvända så mycket material som möjligt och bygga så klimatsmart som möjligt, säger Ulf Öst, affärschef NCC Building Sweden.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i samverkan. Som en första del av projektet har NCC på uppdrag av Ebo påbörjat förberedande arbeten i form av mark- och saneringsarbeten samt rivning och återvinning. Parallellt pågår arbete med att tillsammans med Ebo planera, budgetera och projektera system- och bygghandlingar.

Historik

Fabriken uppfördes 1904 som mjölkpulverfabrik men bytte 1910 inriktning till spritproduktion i regi av Skånsk Spritförädling AB. 1917 köptes verksamheten av det statliga AB Vin och Spritcentralen som bedrev verksamhet till 1957 då fabriken lades ner. Efter det har fabriken använts till ett flertal mindre verksamheter och har sedan länge stått helt övergiven. Eslövs kommun fick 2008 avslag på rivningsansökan för fabriken och 2013 blev Eslövs Bostads AB ägare till Spritfabriken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Öst, affärschef NCC Building Sweden, 070-088 81 14, ulf.ost@ncc.se

Ann-Katrin Johansson, kommunikationspartner syd NCC, 076-521 53 43, ann-katrin.johansson@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank

  • Fotograf: Hasse Dahlgren

  • Fotograf: Hasse Dahlgren

  • Fotograf: Hasse Dahlgren

  • Fotograf: Hasse Dahlgren

  • Fotograf: Hasse Dahlgren