Paus i byggnationen vid Häggvik, Förbifart Stockholm

NCC sätter arbetet vid Häggvik inom projektet Förbifart Stockholm på paus. Anledningen är att de arbetshandlingar som ligger till grund för bygget, och som Trafikverket är ansvariga för, är bristfälliga och saknar uppgifter för att driva arbetet vidare på ett säkert och korrekt sätt.

Ofullständiga arbetshandlingar och underlag medför risk för att fel byggs in med efterföljande kostnader för att korrigera dessa vid ett senare tillfälle. NCC:s bedömning är att det skulle vara oansvarigt att fortsätta arbetet med nuvarande förutsättningar.

– Trafikverket delar inte vår syn på problemet men vi har en konstruktiv dialog och båda parter har goda förhoppningar om att arbetet snart ska vara igång igen. Vi väntar nu på att Trafikverket och deras konsulter ska komplettera och rätta arbetshandlingarna så att produktionen kan återupptas så fort som möjligt under våren, säger Bertil Schmidt, projektansvarig på NCC Infrastructure.

NCC tilldelades etapp Häggvik av Trafikverket i maj 2016. I bygget ingår att projektera och bygga en ny trafikplats på E4 vid Häggvik norr om Stockholm. Denna paus i arbetet kommer troligtvis inte påverka sluttiden för öppnandet av Förbifart Stockholm som är planerad till 2026.

Läs mer om projektet