På kamerans vadera sidor: två körbanor som kör mot horisonten, bland skog.