Ny mångfaldspolicy för NCC-koncernen

Mångfald leder till bättre resultat och bättre affärer. Den slutsatsen har lett fram till att NCC från och med 2016 har en ny, koncerngemensam mångfaldspolicy. Balanserade arbetsgrupper utifrån kön, ålder och etnicitet främjar en dynamisk arbetsmiljö och en inkluderande kultur.

NCC:s mångfaldspolicy bygger vidare på NCC:s långsiktiga arbete med värderingar och uppförandekod, samt grundinställningen att diskriminering i någon form inte får förekomma på våra arbetsplatser. Genom mångfaldspolicyn ställer NCC dessutom krav på ökad mångfald i bolagets arbetsgrupper, ett nödvändigt steg för att lyckas leva upp till visionen att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

– Vi vet att mångfald leder till en mer dynamisk och kreativ arbetsmiljö, vilket i sin tur bidrar till nöjda medarbetare och en lönsam verksamhet över tid, säger Jacob Blom, Senior Vice President Human Resources på NCC.

Alla medarbetare på NCC omfattas av policyn. Samtliga medarbetare ska ges samma förutsättningar, oberoende av kön, etnisk bakgrund, religion, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

Utifrån policyn har målsättningar satts upp som riktar in sig på balans mellan kön, ålder och etnicitet.  I första skedet gäller målen för nuvarande strategiperiod fram till 2020.

NCC jobbar med mångfaldsfrågan på flera fronter. Nyligen var NCC med på KTH:s jämställdhetsvecka och pratade om vikten av mångfald för att bygga ett hållbart samhälle. Årets omgång av mentorprogrammet Mitt Liv har startats, där ett 15-tal medarbetare på NCC runt om i Sverige är mentorer för adepter med utländsk bakgrund som saknar arbete och de rätta nätverken för att få ett arbete.  På fredag i nästa vecka är NCC med på IGE-day, introduce a Girl to Engineering.  NCC är även samarbetspartner till teknikfestivalen Tekla på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för tjejer mellan 11 och 18 år som hålls den 9 april.