Trafikplats Tingstad

Nu har Trafikplats Tingstad gått i mål

I dagarna gick NCC i mål med ett av sina största projekt genom tiderna; trafikplats Tingstad. I centrala Göteborg har NCC under fem år arbetat med att förbättra Göteborgs utmanande trafiksituation på uppdrag av Trafikverket. Trafikplats Tingstad är den del av Marieholmsförbindelsen som ansluter vägtrafiken från E6:an och Lundbyleden till den nya vägtunneln under Göta Älv.

- Tingstad är ett av NCC:s största projekt, ett på många sätt klassiskt infrastrukturprojekt med vägar, broar och betongarbeten. Vi är stolta och glada över att ha varit med och utvecklat Göteborgs och Västsveriges vägnät till det bättre, säger Torbjörn Fant, regionchef NCC Infrastructure.

I januari 2015 påbörjades arbetet. Arbetsområdet omgärdas av E6 - en av Sveriges mest trafikerade vägar med en genomfart om 80 000 fordon /dygn, Lundbyleden plus en järnväg som inte bara förser Bohuslän med pendeltrafik, utan också är livsnerven till hamnen i Göteborg. I tillägg till det finns även industrispår, industrier och andra verksamheter, samt bostadsområde med skogsområde för rekreation.

Stora geotekniska utmaningar

Utöver själva produktionen har projektet hanterat många utmaningar i projektet, exempelvis en omfattande marksanering, hantering av vattenförande skikt, logistiken i det långsmala arbetsområdet avdelat av intensiva trafikleder, en liten men komplicerad sprängning och den intensiva trafiken.

- Vi har haft stora geotekniska utmaningar med lös lera och bergsschakter alldeles intill E6. Djupa schakter precis bredvid en intensiv trafikled kräver extra noggrannhet i att säkerställa stabiliteten i massorna. Vår geoteknikspecialist har varit involverad i projektet från början och sett till vi har genomfört momenten på ett för alla säkert sätt, säger Torbjörn Fant.

Trafiken har styrt arbetet

Men den största utmaningen har varit den mycket intensiva trafiksituationen tätt intill arbetsområdet.

- Man kan säga att det har varit trafiken som har styrt produktionen i varje moment vi har utfört. Oavsett om det gäller att schakta ner 10 meter i göteborgsleran alldeles intill E6:an eller att bygga portaler för formställning tvärs över vägen så har vi anpassat arbetsupplägget till att fungera med alla trafikslag, säger Torbjörn Fant.

Slutbesiktningen av projektet genomfördes tisdagen 30 juni med gott betyg.
- Tack vare god planering och gott engagemang har vi genomfört att mycket fint projekt, säger Torbjörn Fant.

Läs mer om projektet