NCC vinner pris för säker arbetsmiljö

Nu står det klart att projektet Ångströmlaboratoriet etapp 4 vinner Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020. Där skapar NCC, tillsammans med Akademiska Hus, lokaler för en modern och kreativ utbildnings- och forskningsmiljö, där arbetsmiljöarbetet är en integrerad del genom hela byggprocessen.

Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet som möjliggör att forskning- och utbildningsverksamheten kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö. Projektet omfattar undervisnings- och forskningslokaler om totalt 30 000 kvadratmeter. Nu står det klart att projektet vinner Håll Nollans arbetsmiljöpris 2020.

Juryns motivering: ”Genom att visualisera hur varje agerande gör skillnad för allas säkerhet hela vägen från projekteringen i kombination med ett öppet klimat, så har Ångström lyckats skapa en säker produktion. Ett arbete som har gett synliga resultat, inte bara när det gäller att förebygga olyckor, utan också när det gäller trivsel, rimlig arbetsbelastning och att skapa en arbetsplats att vara stolt över.”

- Vi har med hjälp av processkartor och arbetsberedningsprocesser samt tydliga ansvarslistor systematiskt jobbat för att arbetsmiljöarbetet ska vara en integrerad del i hela byggprocessen. Vår värdegrund; att vara en attraktiv arbetsplats genom närvaro, dialog och trivsel har varit starkt bidragande till att vi har lyckats sätta arbetsmiljöarbetet i ett större sammanhang, säger Henrik Roos, platschef på NCC Building.

- Det ska vara en självklarhet för alla involverade att verka för en god arbetsmiljö. Projektteamet för Ångströmlaboratoriet etapp 4 har verkligen visat prov på detta. Projektet är ett mycket bra exempel på hur arbetsmiljöarbetet kan integrerats genom hela processen samt hur AI-teknik kan öka säkerheten ytterligare, säger Mattias Monbäck, Avdelningschef Uppsala Gävle/Dala på NCC.

Under projektet har även AI-teknik testats för att öka säkerheten. Detta genom ett samarbete med bland annat Microsoft. Med hjälp av kameror i tornkranarna och avancerad mjukvara kan människor och fordon som befinner sig i högriskområde upptäckas och på sätt kan ökad säkerhet skapas vid tunga lyft.

Håll Nollans arbetsmiljöpris syftar till att inspirera, uppmärksamma och driva på utvecklingen av ett arbetsmiljöarbete som främjar säkerheten inom bygg- och fastighetsbranschen. Bakom priset står föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Ett initiativ startat av 13 aktörer med olika kopplingar till byggrelaterat arbete – allt från entreprenörer till byggherrar.

Här hittar du Ångströmlaboratoriets projektsida.