Interiör på K11 med dess spiraltrappa.

NCC tecknar hyresavtal med Viatris i Järva Krog

NCC har tecknat hyresavtal med läkemedelsföretaget Viatris som flyttar in i nya kontorslokaler i Järva Krog, Stockholm. I den framväxande kvartersstaden får företaget ett modernt, miljöcertifierat och flexibelt kontor i attraktivt läge.

Det globala läkemedelsföretaget Viatris flyttar in i nya kontorslokaler om cirka 1 600 kvadratmeter i den nyligen byggda fastigheten K11 i Järva Krog kvartersstad. Viatris flyttar in på våningsplan 6 i början av 2022 och får i området tillgång till goda kommunikationer, ett stort serviceutbud samt närhet till natur och parkområden. I och med detta är cirka 75 procent av ytorna i K11 uthyrda.

– Viatris nya kontor i Järva Krog erbjuder en inspirerande arbetsmiljö och har dessutom många hållbara och kostnadseffektiva lösningar, vilket var viktigt för oss i val av lokal. Att också behålla närhet till naturen och få ett bra serviceutbud är inte så vanligt i en stadsnära miljö, och den närheten vägde tungt när vi valde just den här fastigheten för Viatris Sveriges nya kontor, säger Charlotte Jugård-Nord, Office Manager och Executive Assistant Viatris.

Järva Krog kvartersstad är en del av utvecklingen i Ulriksdal, strax utanför Stockholms tullar, knutet till staden med cykel, kollektivtrafik eller bil och med närhet till både Arlanda och Bromma flygplats. I kvartersstaden skapas en blandmiljö med både boende och arbetsplatser som bidrar till liv och rörelse dag- såväl som kvällstid.

– Vi ser fram emot och välkomnar Viatris som nya hyresgäster och grannar i Järva krog kvartersstad. Det är en aktiv och inspirerande stadsdel med närhet till det mesta och ett attraktivt läge för moderna och flexibla kontor, säger Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development.

Sedan en tid tillbaka har NCC sitt nordiska huvudkontor i kvartersstaden, där även 3M, Puma, Philips och Hewlett Packard Enterprises har tecknat hyresavtal 2019–2021.

NCC har som mål att minimera projektens miljöpåverkan och kontorsfastigheterna är certifierade enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM nivå Excellent. Dessutom har hållbart hyresavtal tecknats vilket inbegriper grön, social och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om Järva Krog kvartersstaden på jarvakrog.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Lindelöf, regionchef Stockholm NCC Property Development , 070-830 59 97
Anna Rasin, t f presschef NCC Sverige, 072-242 70 97

NCC:s presstjänst 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank