NCC stämmer Örebro kommun

Efter att Örebro kommun inte betalat för asfaltsarbeten utförda under 2017 tvingas NCC att stämma kommunen. NCC lämnade under onsdagen den 7 november in en stämningsansökan för att låta en domstol pröva ärendet.

– De uteblivna betalningarna är ett väsentligt kontraktsbrott. Det är ytterst ovanligt att vi inte kommer överens med våra kunder om vad som ingår i uppdraget. Vi har försökt föra en konstruktiv dialog för att nå en samförståndslösning, men tyvärr står vi väldigt långt ifrån varandra. Nu får en domstol pröva ärendet, säger Johan Jansson, sektorchef Asfalt, NCC Industry Sverige.

NCC har levererat asfaltarbeten till Örebro kommun under tio års tid. Avtalet som nu hävts har varit ett ramavtal avseende beläggningsarbeten och asfaltsåterställningar. Under 2017 har Örebro kommun tillgodogjort sig beläggningstjänster från NCC för över 60 MSEK utan att betala. Summan för stämningsansökan avser ca 80 MSEK (inkl moms).

Kommunen har även hållit inne med betalningar för arbeten som utförts i inledningen av 2018.

NCC varslade Örebro kommun om hävning av avtalet den 9 mars 2018. Den 19 april meddelade kommunen via ett pressmeddelande att avtalet är hävt och att de avser hålla inne med betalning. NCC hade då skriftligt meddelat att man avser påbörja arbetet med en stämning gentemot kommunen.

För mer information

Johan Jansson, sektorchef Asfalt, NCC Industry
076-521 54 44 johan.a.jansson@ncc.se

Tidigare kommentar: NCC häver ramavtal med Örebro kommun