NCC häver ramavtal med Örebro kommun

Efter att Örebro kommun inte betalat för asfaltsarbeten utförda under 2017 tvingas NCC häva avtalet med kommunen. NCC har följt avtalet och de beställningar som kommit. Parterna har tyvärr inte lyckats nå en samförståndslösning genom dialog och NCC tvingas därför pröva ärendet i domstol.

– Vi och kommunen har olika uppfattningar om vad som ingår i vårt kontrakt. Genom en konstruktiv dialog har vi försökt nå en samförståndslösning, men tyvärr står vi väldigt långt ifrån varandra. Vi har vinnlagt oss att förklara hur arbetena är utförda, hur kontraktet är uppbyggt och även visat god vilja genom att utföra beställda och överenskomna uppdrag trots att betalning uteblivit, säger Johan Jansson, sektorchef Asfalt Sverige.

Örebro kommun har under 2017 tillgodogjort sig beläggningstjänster från NCC för över 60 MSEK utan att betala. De uteblivna betalningarna är ett väsentligt kontraktsbrott som tvingar NCC att häva avtalet.

NCC har levererat asfaltarbeten till Örebro kommun under tio års tid.
Det nu hävda avtalet är ett ramavtal avseende beläggningsarbeten och asfaltsåterställningar.

– Vi följer avtalet. Självklart kan det finnas brister i enskilda arbeten. Det har vi också uppmärksammat - och de arbetena ska vi eller har vi åtgärdat. Det finns alltså inte några fel eller kvalitetsbrister i den storlek som kommunen påstår. I stort så använder NCC samma sorts metod och samma sorts asfalt som kommunen själv gör när de gör återställningsarbeten och lagningar i befintlig vägbana, säger Johan Jansson, sektorchef Asfalt Sverige.

NCC varslade Örebro kommun om hävning den 9 mars. Den 19 april 2018 meddelade kommunen via ett pressmeddelande om att avtalet är hävt och att de avser hålla inne med betalning. NCC hade då skriftlig meddelat att man avser påbörja arbetet med en stämning gentemot kommunen.

– Det är en oerhört tråkig situation för både oss och kommunen och där våra medarbetare kommer i kläm. Vi kommer behöva se över vår organisation, men idag finns inget som säger att vi behöver säga upp folk, säger Johan Jansson.

Örebro kommun har även hållit inne med betalningar för arbeten som utförts i inledningen av 2018.

För mer information kontakta: 
Johan Jansson  
johan.a.jansson@ncc.se  
+46765215444

Eric Thunegard 
eric.thunegard@ncc.se
+46702503238