NCC Nystart möter NCC:s rekryteringsbehov

Hassan Jaamour har precis avslutat praktikperiod två på Trafikplats Tingstad i Göteborg. Han går NCC Nystart, en utbildning framtagen för utrikesfödda ingenjörer. Utbildningen är en väg in på den svenska arbetsmarknaden och möter samtidigt NCC:s stora rekryteringsbehov.

– Jag praktiserar på samma ställe som förra praktikperioden, på projektet Trafikplats Tingstad ED3. Förra gången arbetade jag med betong och hjälpte till med utsättning på olika broar och betongkonstruktioner i projektet. Nuvarande period är jag och hjälper till på mark och väg. Min uppgift är bland annat att sätta ut mätningspunkter för att yrkesarbetarna ska kunna lägga vatten- och kraftledningar på rätt koordinater, förklarar Hassan Jaamour.

Hassan har en ekonomisk bakgrund och jobbade tidigare på Syrian Islamisk International Bank. Han är utbildad i dator- och informationssystem vid universitetet i Aleppo i Syrien och har utbildat sig till mätningstekniker på Yrkesakademin i Göteborg.

– På teorin hade vi en arbetsmiljökurs. Där lärde vi oss om beteenden och normer och att prata bättre svenska. Jag kunde lite fackspråk sedan tidigare. Men den här omgången har jag fått med mig fler ord som rör arbetet. Det blir enklare och enklare att förstå vad mina kollegor säger. Du måste kunna en del byggtekniska termer för att vara med i diskussionerna och hitta lösningar på jobbrelaterade problem. Och jag lär mig snabbt, säger Hassan och ler.

Att facktermer är jätteviktiga har Hassan förstått. Därför jobbar han hårt med att bli bättre. Han antecknar och gör listor på olika ord varje dag. Sedan repeterar han dem för sig själv när han kommer hem. Nästa dag försöker han använda dem i arbetet.

– Mina kollegor har ett enormt tålamod med mig. Ofta försöker de gissa vad jag tänker eller förklara ord jag inte förstår på ett annat sätt. Sanningen är att jag skäms ibland, men de är jättesnälla, förstående och hjälpsamma. Jag är väldigt tacksam mot mina handledare samt mina lärare som hjälper mig så fort jag behöver, säger Hassan.

NCC och Kunskapsskolan har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat NCC Nystart, en arbetsmarknadsutbildning för utrikesfödda ingenjörer, med syfte att erbjuda en snabb väg in på arbetsmarknaden i en bransch som har ett stort rekryteringsbehov. Samtidigt är satsningen också en viktig del i ambitionen att öka mångfalden på NCC:s arbetsplatser.

Trafikplats Tingstad är ett av fyra delprojekt i Marieholmsförbindelsen, en ny förbindelse under Göta älv. Trafikplatsen är en del av E6:an, som är huvudtrafikleden mellan Göteborg och Oslo. Projektet ska stå klart i juni 2020.