NCC når viktigt delmål – Örebros nya vårdbyggnad öppnar

I nya H-huset på Universitetssjukhuset i Örebro flyttar verksamheterna in och öppnar successivt för patienter. Byggnaden som ska säkra den framtida vården i regionen är med sina 33 700 kvadratmeter den största delen i NCC:s uppdrag som pågår till slutet av 2021.

I nya H-huset på Universitetssjukhuset i Örebro flyttar verksamheterna in och öppnar successivt för patienter. Byggnaden som ska säkra den framtida vården i regionen är med sina 33 700 kvadratmeter den största delen i NCC:s uppdrag som pågår till slutet av 2021.

– Det är en härlig känsla att nå det här skedet i projektet, det är vad vi alla tillsammans har arbetat under flera år med att uppnå. Ett vårdprojekt är komplext och ställer stora krav på planering och samordning. Det är också mer än ett byggprojekt och genom samverkan från tidigt skede säkerställer vi att alla delar av verksamheten är delaktiga i att utforma sina lokaler, säger Mikael Rådesjö, projektingenjör NCC Building Sweden.

NCC inledde uppdraget hösten 2016 om att bygga ut länssjukhuset med en ny vårdbyggnad på uppdrag av Region Örebro län. H-huset omfattar 33 700 kvadratmeter med moderna och funktionella vårdlokaler fördelade på sex våningar. Byggnaden är ett högspecialisthus som har planerats för att skapa närhet och bra patientflöden mellan mottagningar, operations- och vårdavdelningar. H-huset möter också kraven på flexibilitet för att säkra en god vård av hög kvalitet även i framtiden.

Mikael Rådesjö, projektingenjör NCC Building Sweden