NCC medverkar vid Vattenstämman i Helsingborg 22-23 maj

NCC har stor erfarenhet av VA-projekt i samverkan och spetskompetens inom vatten- och miljöteknik samt schaktfri ledningsförnyelse. Under Vattenstämman, Sveriges största samtalsarena för aktuella vattenfrågor, medverkar NCC med två seminarier samt är på plats med en monter båda dagarna.

Partnering, LOU och VA-projekt

Under det första seminariet delar NCC med sig av sina erfarenheter av ombyggnad under drift med hjälp av partnering, hur samverkansformen fungerar samt vad man ska tänka på vid upphandling av partneringprojekt i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

- Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är ofta samverkansformen partnering ett bra alternativ. Genom att tillsammans tidigt i projektet hantera behov, utmaningar, risker, pengar och kunskap optimeras förhållandena för såväl drift och underhåll som verksamheten. Det ger också den mest ekonomiskt fördelaktiga slutprodukten, säger Per Johansson, affärschef NCC Vatten- och Miljöteknik.

Hållbara vägval för VA-nätet

I det andra seminariet gör NCC en konkret jämförelse av klimatpåverkan för schaktfria tekniker med traditionell förnyelse och schaktning.

- Med schaktfri ledningsförnyelse har vi möjligheten till en ökad förnyelsetakt samtidigt som vi gör en stor skillnad för klimatet, säger Jonas Mader, affärsutvecklare NCC NoDig.

Två stora samverkansprojekt i Helsingborg

Vattenstämman arrangeras årligen av branschorganisationen Svenskt Vatten. Årets stämma äger rum på Helsingborgs Arena tillsammans med Helsingborgs stad och NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp).

NCC har två stora pågående samverkansprojekt med NSVA i Helsingborg - byggandet av stadens nya vattentorn och överbyggnad av reningsverket