Näringsminister Mikael Damberg besöker NCC:s bygge i Norviks hamn

Den 28 april besökte närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) tillsammans med riksdagsledamoten Åsa Westlund (S) bygget av den nya godshamnen i Norvik, Nynäshamn där NCC förbereder marken åt Stockholm Hamnar och samtidigt utvecklar en företags- och logistikpark.

I besöket ingick bland annat en guidad visning på Norviksudden samt en presentation av den nya godshamnen och logistik-och företagsparken där NCC:s projektchef Carina Angarth deltog. Bygget av Stockholm Norviks hamn och logistik-och företagsparken kommer att bidra till att fler än tusen nya arbetstillfällen skapas i regionen på både kort och lång sikt.

Hamnen kommer vara viktig för hela Stockholmsregionen eftersom den ger förutsättningar för hållbara transporter. När godshamnen är fullt utbyggd kommer den att vara en av de mest miljöanpassade i Europa.

Läs mer om Norvik i Nynäshamn

Fotograf Bildspel: Gösta Rising