NCC deltar i bygget av Stockholm Norvik hamn

I Nynäshamn bygger Stockholms Hamnar en ny containerhamn, Stockholm Norvik hamn. NCC har möjliggjort hamnbygget genom att spränga bort drygt 11 miljoner ton för hamnplanen och anslutande järnvägslinje. Den nya hamnen ska ersätta Frihamnen i Stockholm, som ska frigöras för stadsutveckling.

Arbetena har bestått i huvudsak av bortsprängning av berg för hamnplan och järnvägsanslutningen till Nynäsbanan. Det totala ordervärdet värderas till 700 MSEK.

– Omkring 11 miljoner ton berg har sprängts loss och merparten har använts för utfyllnad på markområden i det som blir det nya hamnområdet samt som utfyllnad i havet för skapande av nya ytor för hamnplan och kajer, säger Carina Angarth, projektchef Norvik, NCC Infrastructure.

Med cirka ett år kvar till färdigställande av hamnen har både kajerna och hamnplanen tagit form.

NCC planerar att inom ett år påbörja exploateringen av en tomt närmast väg 73. Det finns långsiktiga planer om att successivt utveckla området och bygga en logistik- och företagspark där företag ska kunna etablera sina olika verksamheter i en dynamisk miljö nära hamn, väg, järnväg och storstad.

Carina Angarth

Projektchef Norvik, NCC Infrastructure