Illustration över hur nya Norvik kan se ut, med en stor containerhamn och båtar som angör.

Stockholm Norvik hamn prisat för lyckad samverkan

Det jättelika samverkansprojektet Stockholm Norvik hamn utsågs till Årets bygge 2021. Trots projektets storlek och komplexitet genomfördes det på utsatt tid, inom budget och utan några svårare incidenter. NCC var en av de första entreprenörerna på plats och gjorde förberedande arbeten för hamnplanen och järnvägen.

När Stockholms Hamnar byggde en ny containerhamn utanför Nynäshamn hade NCC uppdraget att göra de förberedande markarbetena. Omkring 11 miljoner ton berg sprängdes bort för att ge plats åt hamnplanen och den anslutande järnvägen. Merparten av massorna användes som utfyllnad i projektet.

- Utmaningen för oss låg i de enorma schaktmängderna. Vi planerade noga från vilka håll vi skulle ta oss an massorna och hur logistiken kunde optimeras. En viktig framgångsfaktor var också att vi fick alla projektdeltagare att känna att de inte bara gjorde sin begränsade del, utan att vi tillsammans skapade förutsättningar för den nya hamnen, berättar Joel Ahlqvist, projektchef på NCC Infrastructure.

Stockholm Norvik hamn ska ersätta Frihamnen i Stockholm, som frigörs för stadsutveckling. Den nya hamnen har sammanlagt sju kajplatser och kan ta emot de största fartygen som finns i Östersjön. Hamnområdet omfattar 44 hektar och kajen är 1 325 meter lång.

– Det är inte ofta man får bygga en ny hamn. Här har byggsektorns alla discipliner varit inblandade. Samordningen har varit den största utmaningen, men vi har arbetat med väldigt duktiga entreprenörer, säger Karl Lagerlöf, chef för den operativa verksamheten på Stockholms Hamnar.

Lyckat samarbete gav prestigefyllt pris

Sammanlagt ett 40-tal entreprenörer var inblandade i projektet, som prisades som Årets bygge 2021. Tävlingen är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris och arrangeras av tidningen Byggindustrin. De nominerade bidragen bedöms utifrån fem kriterier; arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan.

Trots det stora antalet entreprenörer fungerade samarbetet väldigt smidigt. Alla hjälptes åt för att lösa den övergripande uppgiften, så att tidsplan och budget kunde hållas. Samverkan och en skicklig beställare var viktiga nycklar till framgång, enligt Joel Ahlqvist:

- Tillsammans med Stockholms Hamnar skapade vi en trygg gemensam arbetsmiljö och positiv laganda. Med så många entreprenörer inblandade var samverkan en nödvändighet för att lyckas – och en avgörande orsak till att projektet utsågs till Årets bygge.