Exteriörvy på Luleås nya räddningsstation.

Luleås nya räddningsstation – i ständig beredskap

Under dygnets alla timmar samverkar Räddningstjänsten, Ambulansverksamheten samt SOS Alarm för mest effektiva insatser i Luleås nya räddningsstation. Verksamheten kunde flytta in under april månad, efter att NCC färdigställt detta unika och komplexa projekt för Luleå kommun.

Det första spadtaget för den 8 300 kvadratmeter stora räddningsstationen togs för snart två år sedan, i juni 2019. Stationen har en strategisk placering på Lilla Mjölkuddsberget i Luleå, vilket möjliggör bra insatstid till alla delar av Luleå. Nya räddningsstationen har varit ett speciellt projekt med många smarta och hållbara lösningar för att möta verksamheternas komplexa behov och krav kring material, utrustning och fordon.

Särskilda behov

- Ett logement med bostäder, vagnhallar med fordonstvätt och totalt 50 maskindrivna portar, verkstäder, kontor, träningsrum med specialgolv och ytterligare ljuddämpande mellanlager för konferensvåningen under är några unika exempel, säger Matthias Lampinen, platschef NCC.

Verksamheten har höga skyddskrav på såväl byggnad som teknisk utrustning. Eftersom personalen ofta utsätts för hälsofarliga ämnen är det också viktigt med ett säkert flöde för att sanera personal, fordon och utrustning som kontaminerats vid utryckning.

- Vi har jobbat med zoner, så till exempel läggs kläderna in i tvättmaskinen i en zon och plockas ut i en annan zon, säger Matthias Lampinen.

Matthias Lampinen och Sanna Haukka.
Matthias Lampinen, platschef och Sanna Haukka, projektingenjör, NCC Building i Luleå. Foto: Jennie Pettersson