Exteriörvy på Luleås nya räddningsstation.

Luleås nya räddningsstation – i ständig beredskap

Under dygnets alla timmar samverkar Räddningstjänsten, Ambulansverksamheten samt SOS Alarm för mest effektiva insatser i Luleås nya räddningsstation. Efter NCC färdigställande av detta unika och komplexa projekt till Luleå kommun har verksamheten flyttat in.

Den nya räddningsstationen ersätter två befintliga brandstationer och tre olika verksamheter samverkar effektivt i lokalerna: Räddningstjänsten, Ambulansverksamhet för Region Norrbotten samt SOS Alarm. Stationen har en strategiskt placering på Lilla Mjölkuddsberget, vilket möjliggör bra insatstid till alla delar av Luleå.

Uppdraget innebar en byggnation av nya Räddningsstation på 8 300 kvadratmeter. Ett specialiserat projekt, med smarta och hållbara lösningar för att ackommodera verksamheternas tekniska utrustning, unika funktioner och krav. Byggnaden är unik i sin funktion eftersom alla arbetar och verkar i räddningsstationen dygnet runt. Därför har logement och personalutrymmen byggts på så sätt att det kan ses som ett andra hem.

Robust byggnad med gedigna material

Största delen av byggnaden är byggd med prefabricerad betong. Fasadelementen och formen ska illustrera en svepande gardin. Totalt har det gått åt ca 7500 m3 betong i betongstommen motsvarande ca 1100 stora betongbilar.

Entrésidan strålar i guldfärgad mässingslegering på kopparplåt och hela byggnaden är underhållsfri i svart betong och viss del klinkerkeramik.  Betong är ett naturligt val med tanke på slitage, kopplat till den utryckande delen av verksamheten som är fordonsintensiv

Särskilda behov

Ett logement med bostäder, vagnhallar med fordonstvätt och totalt 50 maskindrivna portar, verkstäder, kontor, träningsrum med specialgolv och ytterligare ljuddämpande mellanlager för konferensvåningen under är några unika byggexempel.

Verksamheten har höga skyddskrav på såväl byggnad som teknisk utrustning. Eftersom personalen ofta utsätts för hälsofarliga ämnen är det viktigt med ett säkert flöde för att sanera personal, fordon och utrustning som kontaminerats vid utryckning. För god arbetsmiljö och säkra flöden har byggnaden indelade i olika zoner.

Trygg framtid för Luleås invånare

Tack vare de nya ändamålsenliga lokalerna skapas vinster för blåljusverksamheterna genom förbättrad vardagssamverkan mellan aktörerna som alla arbetar dygnet runt, året runt sida vid sida.

Precis som för vår kunds dagliga verksamhet i byggnaden har det här projektet varit ett riktigt lagarbete för NCC. Vi är tacksamma att vi fått förtroendet att bygga denna viktiga samhällsbyggnad.

 

Andreas Rydberg

Produktionschef, Norra Norrland, NCC Building Sweden