”Jag är övertygad om att vi åstadkommer mycket bättre resultat när vi samarbetar”

Den 1 november tillträder Ulrika Sandahl som chef för Hercules svenska grundläggningsverksamhet. Hon har lång erfarenhet inom NCC-koncernen och kommer närmast från rollen som projektchef på NCC Infrastructure.

Berätta om din bakgrund på NCC, vad har du gjort?

Jag har en lång bakgrund inom NCC som började i ABV strax innan NCC bildades genom sammanslagningen av ABV och JCC 1988. Första jobbet hemma i Sundsvall var som arbetsledare på mark- och anläggningssidan. Tio år senare lämnade jag rollen som VU-chef på Norrlandsregionen och flyttade till Stockholm som miljöledare i Södra länken-projektet. Under årens lopp har jag mestadels arbetat med olika bergtunnelprojekt i anbud och i produktion. Rollerna har växlat mellan verksamhetsutveckling, anbudsledare för stora infrastrukturprojekt på bergtunnelsidan och liknande verksamheter. Nu senast har jag varit projektchef för berggruppen, tillhörande avdelning Civil East inom NCC Infrastructure.

Varför har man valt dig till chef för Hercules i Sverige?

Sannolikt min breda bakgrund och erfarenheten från mina många olika roller under årens lopp. Mina tidigare roller har gett en bred förståelse för verksamheten och vår affär och jag har ett stort och omfattande kontaktnät. Jag drivs av att jobba i projektform och är övertygad om att vi åstadkommer mycket bättre resultat när vi samarbetar. Ett exempel på det är Norrströmstunneln där jag arbetade under 6 år. Ett av de mest komplexa infrastrukturprojekt som NCC genomfört där i stort sett alla affärsområden medverkat: såväl Building som Industry – inklusive Hercules som utförde flera utmanande spont- och stödkonstruktioner i innerstadsmiljö. Genom internt samarbete och god projektstyrning visar vi på NCC:s styrka som helhet. Detta, kombinerat med nära samverkan präglad av öppenhet och delaktighet med Trafikverket och projektören WSP, har visat sig vara mycket framgångsrikt.

Vilka utmaningar står Hercules inför?

Att fortsätta att utvecklas som den skickliga, starka, marknadsledande aktören man är. Men också att växa genom att attrahera rätt människor, utveckla våra arbetsmodeller, fokusera på projektstyrningen och ha bättre kunskap än våra konkurrenter om vad våra befintliga och möjliga kunder vill och förväntar sig. Vi ska självklart fortsätta att ha stark närvaro i hela landet. Dessutom ska vi dra nytta av att vara Ett NCC med alla kunskaper och kontakter som det medför.

Vilka idéer och insikter tar du med dig till nya jobbet?

Jag tar med mig att det är projekten är som kärnan i verksamheten. Min uppgift är att jobba för att skapa goda förutsättningar för att uppnå förväntade resultat. Vi alla är ett lag och det är lika viktigt att ta ansvar för sin del som för helheten, bland annat genom att bygga och upprätthålla goda relationer. Jag tror på prestigelös och konstruktiv dialog, både i affärsrelationer samt medarbetare emellan. Att visa respekt, vara tydlig, hjälpas åt och kunna ge raka besked lägger grunden för ömsesidigt förtroende i både med- och motgång. Då kan vi också ta beslut, hantera svåra problem när det behövs, i en gemensam anda där vi driver verksamheten och projekten med framgång. Det är summan av alla kompetenser som är vår verkliga styrka oavsett vilken roll man har eller verksamhet man tillhör.

En sista sak som jag vill lyfta är att det är viktigt att man har kul och trivs på jobbet, och den känslan vill jag gärna dela med mig av bland mina nya arbetskamrater.