Finspångs vårdcentrum står klart – ett lagarbete med hjärta

Finspångs vårdcentrum står klart att ta emot de första patienterna. Den nära hälso- och sjukvården samlas under ett tak med moderna och väl anpassade lokaler och fina ljusgårdar. Byggtiden har präglats av ett samarbete som hyllas av alla parter.

– Det är med stolthet vi levererar ett vårdcentrum i rätt tid, till rätt kvalité och inom budget. Genom öppenhet, alla deltagares prestigelöshet och involvering av verksamheten uppfylls alla projektmål. Med gemensamma krafter har vi bidragit till ett större värde för samhället genom social hållbarhet och för patienterna genom utökade vårdytor och optimerade lokaler. Som Finspångsbo känns det extra bra i hjärtat, säger Mats Karlsson, projektchef NCC Building Östergötland.

Med bakgrunden att närsjukvårdens lokaler var gamla och uttjänta var nybyggnationen en satsning för en fortsatt trygg och god hälso- och sjukvård i Östergötland.

I moderna och väl anpassade lokaler samlas resurser för en nära hälso- och sjukvård under ett och samma tak. I fem våningar om cirka 17 500 kvadratmeter finns bland annat vårdcentral, barn- och ungdomsmottagning, kvinnohälsa, rehabiliterings-verksamhet, laboratorium och apotek. Bottenplan är i souterräng och på översta våningen finns fastighetens ventilation, extra centralt i vårdmiljöer där det är viktigt att minska smittspridning.

Partnering på riktigt

Projektet är upphandlat som ett partneringsamarbete där Region Östergötland utvärderade på organisatoriska och kvalitativa parametrar.

– Samarbete är den stora framgångsfaktorn i projektet. Kundens ambition för upphandling och projektgenomförande går helt i linje med NCC:s värderingar och lägger grunden. I första fasen tog vi fram en gemensam partneringdeklaration med mål och spelregler, där deltog även installatörerna, säger Mats Karlsson och fortsätter:

– Det handlar om att skapa en kultur som genomsyrar projektet. Ärlighet i fullständig transparens. Respekt för varandras organisationer, medarbetares kunskap och personligheter, tider och ekonomi. Därtill framåtanda i form av högt engagemang där viljan att visa att kunden gjorde rätt i sin upphandling har varit en ledstjärna. Jag är särskilt stolt över att projektkulturen varit prestigelös. Vi har haft högt i tak och genom hela projektet har vi tagit gemensamma beslut.

Bygget av vårdcentrum startade 2017. Efter en relativt kort första projektfas under våren tog Region Östergötland beslut om en fortsättning. I augusti gick startskottet med spadtag och handavgjutningar.

Drygt tre års byggnation närmar sig sitt slut. Med en vit betongfasad står nu vårdcentrum på plats i centrala Finspång, cirka en kilometer från det gamla sjukhuset. I början av december går flytten av den befintliga verksamheten till de nya lokalerna och därefter öppnas dörrarna för patienterna.

För att bygga vårdlokaler med verksamhetens och patientens bästa i fokus, vad är nyckeln bakom ett lyckat slutresultat?

– Att välja en arkitekt som kan vård och dess verksamhet, involvera NCC:s egen sjukhusgrupp med dess expertkompetens av klinisk projektering och att beställarens ”kund”, det vill säga vårdverksamheten, har representanter som är engagerade, kunniga och har mandat att ta beslut. Och självklart att arbeta i partnering tillsammans med projektets olika aktörer, avslutar Mats Karlsson, NCC.