Finansministern besöker NCC-projekt

Idag besöker finansminister Magdalena Andersson vårt pågående nybyggnadsprojekt, Körveln, där vi bygger 38 hyreslägenheter åt Lundbergs i Örebro.

Finansministern kommer att träffa företrädare för kommunen och representanter från NCC och Lundbergs för att ta del av den modell kommunen tagit fram för att korta processen för markanvisning och planläggning. Den aktuella modellen kring markanvisning och planläggning har gjort att processen för bostadsbyggande i Örebro är snabbast i Sverige.

NCC har en bred erfarenhet från bostadsbyggande i Norden, Tyskland och St Petersburg och vet av erfarenhet att det går att bygga snabbare, framförallt genom förenklade detaljplaneprocesser men även genom att utgå från mer standardiserade koncept och produkter.