Daniel Ödling utses till ny chef för avdelning Norrland i affärsområde Building Sverige

NCC har utsett Daniel Ödling som ny chef för avdelning Norrland i NCC:s affärsområde Building Sverige. Norrland står inför en spännande omställning som ställer höga krav på utbyggnaden av trafik, infrastruktur och stadsbyggnad i samhället och NCC kommer vara en del i denna utveckling.

De senaste åren har NCC tagit en än starkare position i norra Sverige genom viktiga komplexa byggprojekt som utbyggnaden av stadsdelen Östra Station i Umeå, badhusen i Timrå, Luleå och Arvidsjaur samt ett av de största renoveringsprojekten av hyreslägenheter i modern tid i Östersund.

Nu tar Daniel Ödling över som chef för avdelning Norrland, med ansvar för samhällsbyggnader, kontor och bostäder. Han har över 20 års erfarenhet inom NCC från flertalet roller. Han kommer närmast från rollen som produktionschef i avdelningen och kommer utgå från kontoret i Umeå. Daniel är utbildad civilingenjör inom Väg och Vatten på Luleå Tekniska Universitet.

– Det känns väldigt spännande att ta mig an rollen som chef för avdelning Norrland. NCC har redan en stark position här som jag hoppas få vara med att utveckla och bredda med fler projekt, säger Daniel Ödling, avdelningschef Norrland.

Flera stora företag expanderar i Norrland för att möta omställningen till ett fossilfritt samhälle. Den samhällsomställning som sker är unik och man räknar med att den innebär mellan 50-100.000 nya arbetstillfällen på 10–15 år. NCC har idag över 350 anställda i regionen och är väl representerade på flera orter som kommer att vara del av den gröna omställningen.

– Vi står inför en spännande utveckling med den gröna omställningen som redan är igång i delar av Norrland. NCC har en stark närvaro här och god lokal kännedom genom våra lokala kontor på flera orter inom regionen. Vår samlade kunskap och erfarenhet av samhällsomvandling kommer att vara en tillgång för regionen, avslutar Daniel Ödling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lotta Wrangle, kommunikationspartner NCC, 072-250 07 40, lotta.wrangle@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC:s Mediabank