Byggbolaget med jämställda ambitioner

Idag firas internationella kvinnodagen och även om NCC och många andra bolag i byggbranschen har en bra bit kvar innan branschen är jämställd sker förändringar. Om aktieägarna säger ja på stämman i början av april blir NCC det första byggbolaget bland storbolagen på börsen med en majoritet kvinnor i styrelsen. NCC är också ett av de företagen i byggbranschen med högre andel kvinnliga ledare än branschgenomsnittet enligt statistik från Byggindustrierna.

NCC:s valberedning föreslår till bolagsstämman i början av april en styrelse med fyra kvinnor och tre män. Går förslaget igenom blir NCC det första byggbolaget bland storbolagen på börsen att ha en majoritet av kvinnor i styrelsen. Ser vi till storbolagen på börsen är i snitt 36 procent av styrelsemedlemmarna kvinnor.

Byggbranschen har länge haft varit mansdominerad och är det fortfarande. Men NCC är en av branschens mer jämställda bolag. Antalet kvinnliga chefer på NCC i Sverige är 18 procent medan siffran för branschen är 10 procent. Sett till det totala antalet anställda är 88 procent män, men även här är NCC bättre än branschsnittet.

– Byggbranschen ligger fortfarande efter om vi ser till Sveriges arbetsmarknad i sin helhet men vi arbetar hårt med olika initiativ för att få fler kvinnor till vår bransch, säger Christina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC.

Byggbranschen har samtidigt ett stort behov av kompetens och kvalificerad arbetskraft. NCC:s mångfaldspolicy som antogs under 2016 tar utgångspunkt i att mångfald ökar arbetsglädjen, leder till bättre lösningar och bättre affärer.

– Vi behöver liksom resten av byggbranschen bli bättre på att uppmuntra kvinnor att välja byggbranschen. Vi vill sänka onödiga trösklar och skapa bättre förutsättningar på arbetsplatserna. Det handlar också om att bredda vår rekryteringsbas för att klara vår framtida kompetensförsörjning, säger Christina Lindbäck.

För att nå fler kvinnor och skapa mer jämställda arbetsmiljöer har NCC bland annat startat ett platschefsprogram för kvinnor och sedan många år driver NCC det kvinnliga nätverket Stella.  NCC är också engagerat i Introduce a girl to engineering (IGE-Day), där unga tjejer besöker NCC-arbetsplatser för att bättre förstå hur det är att arbeta som ingenjör, samt det kvinnliga mentorprogrammet PEPP riktat mot tjejer på gymnasiet för att uppmuntra dem att välja en ingenjörsutbildning.