På arbetsplatsen

Här kan du som leverantör till NCC hitta riktlinjer och nyttig information inför och under arbetsplatsvistelsen. Om du har några frågor, kontakta gärna oss på inkop@ncc.se.

Vår uppförandekod

I vår Uppförandekod beskriver vi de krav vi har på vårt eget agerande och uppförande – styrelse, ledning och alla anställda – och som vi tillika förutsätter att alla våra affärspartners respekterar.

Identifiering med id-kort ID06

Alla som vistas på en av NCC:s arbetsplatser ska kunna identifiera sig med id-kortet ID06. Syftet med identifieringen är att motverka svartjobb och skattefiffel hos oseriösa underleverantörer och samtidigt öka säkerheten för de anställda på bygget.

Avtalsvillkor underentreprenörer och bemanningsföretag

Här kan du ladda ner blankett UE 2021 för kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag.

Arbetsberedning

Här kan du ladda ner vår mall för arbetsberedning