NCC Projektportal

NCC Projektportal är ett stödverktyg för underlätta samarbetet med planering, kommunikation och uppföljning av byggprojekt.

Som beställare kan du i Projektportalen:

 • Se projektets samlade arbetsuppgifter
 • Granska och godkänna dagboken
 • Få tillgång till projektdokument
 • Se projektets riskhantering (Partnering) 
 • Granska kontroller
 • Hantera Underrättelser/ÄTA 
 • Få tillgång till NCC Lossningskalender 

Som Leverantör/UE kan du i Projektportalen:

 • Se projektets samlade arbetsuppgifter
 • Skriva dagbok
 • Få tillgång till projektdokument
 • Utföra kontroller
 • Hantera Underrättelser/ÄTA
 • Få tillgång till NCC Lossningskalender 

När du blir inbjuden till ett projekt får du information om hur du loggar in till Projektportalen via e-post.

Presentationsfilm NCC Projektportal