NCC Design Introduction  - Introduktion till projekteringsfasen

Vi på NCC är övertygade om att god projektering är nyckeln till framgångsrika byggprojekt. För att starta på bästa sätt tar vi ett samarbetsinriktat grepp redan från början. Vi samlar arkitekter, ingenjörer och byggexperter för att lägga en stark grund för ett positivt och innovativt slutresultat för alla intressenter. Och alla involverade får en enhetlig och tydlig introduktion för att få en god förståelse för hur det är att arbeta tillsammans med NCC i projekteringsfasen.

Många kompetenser som samverkar

  • Över 12 000 externa samarbetspartners bjuds in varje år att samarbeta med oss i projekteringsfasen.
  • Under denna fas använder vi olika system och plattformar för att säkerställa högsta standard av kvalitet, effektiv kommunikation och noggrann dokumentation i våra projekt.

Ny rutin för introduktion till projekteringsfasen 

För att uppfylla högre säkerhetskrav samt göra introduktionen till projekteringsfasen smidigare och mer effektiv har NCC infört en ny rutin. Här nedan kan du läsa mer om vad den innebär:

  • Digital introduktion – Nya deltagare bjuds in till en digital utbildning och introduktion för att lära sig mer om projekteringsfasen på NCC. Det är obligatoriskt att delta för att få en grundläggande förståelse för hur NCC arbetar under projekteringsfasen och för att få tillgång till de system som behövs.
  • Identitetsverifiering – För att följa Byggföretagens riktlinjer och uppfylla högre säkerhetskrav måste alla deltagare kunna verifiera sin identitet genom godkända ID-portaler. I Sverige gäller branschstandarden ID06.
  • Förbättrad IT-säkerhet – Vi arbetar med att förstärka våra IT-säkerhetsåtgärder för att skapa en tryggare digital arbetsmiljö. Vårt huvudfokus är att säkerställa att rätt person har tillgång till rätt information under hela projekteringsprocessen.

Från när gäller den nya rutinen och vilka omfattas?

Den nya rutinen införs successivt i nya projekt under tredje kvartalet 2024 och kommer att omfatta alla som ska samarbeta med NCC i projekteringsfasen, såväl interna medarbetare på NCC som externa deltagare.

När det är dags för respektive projekt att övergå till den nya rutinen kommer du som samarbetspartner få mer detaljerad information.

Vad innebär det i praktiken?

  • Inbjudningar till Design Introduction skickas ut innan projekteringsfasen börjar
  • Du bekräftar din identitet genom att logga in på din ID-portal, till exempel ID06, Vastuu, etc. och lämnar samtycke till att introduktionsutbildning registreras.
  • Introduktionen genomförs individuellt vid en tidpunkt som passar dig.
  • När du har genomfört introduktionen kan NCC-teamet godkänna och förbereda access till NCC:s system som du behöver för ditt uppdrag
  • Krav på att genomföra digital introduktion inför projekteringsfasen är reglerat i NCC:s avtal


Målet är att slutföra allt förberedande arbete relaterat till introduktionen innan det första uppstartsmötet.

Kort film om NCC Design Introduction