Användning av VDC or VR

Bygga för framtiden med Virtual Reality

Virtual Reality (VR) eller virtuell verklighet är en ny banbrytande teknik även i byggbranschen. Den erbjuder redan stora möjligheter och dess utveckling går snabbt, vilket gör att användningsområdena för oss inom NCC ökar kontinuerligt.

Uppleva något innan det existerar

Med VR kan vi visualisera våra konstruktioner och byggnader innan de har byggts. Kunden kan alltså i förväg se den produkt som kommer att levereras – inte bara i en digitalt uppbyggd bild, utan i en miljö som upplevs som om kunden står mitt i den. 360-gradersvisningen och möjligheten att förflytta sig runt i den virtuella miljön ger en bättre helhetsbild och en mer preciserad visuell upplevelse – närmare det verkliga livet.

VR är inte bara en fantastisk möjlighet för våra kunder, tekniken används också under våra konstruktions- och produktionsprocesser för att förbättra och kvalitetssäkra material.

Mixed Reality – kombinera nytt och befintligt

På plats arbetar vi med ”blandad” verklighet – eller förstärkt verklighet som det ibland kallas. I denna digitala miljö kan vi blanda virtuella element med befintliga och fysiskt verkliga element. Tack vare denna funktion har vi en enorm potential att skapa en samordnad produktion. Vi kan till exempel visualisera tekniska installationer och kontrollera dem på rätt plats innan vi installerar dem.

Att i full skala kunna se en byggnad på en tom byggplats innan vi ens påbörjar produktionen – eller att kunna kombinera befintliga byggnader med nya för att se slutresultatet i exempelvis ett renoveringsprojekt, är fantastiska möjligheter vi kommer att se mycket mer av inom en snar framtid.