Säkra trafikavspärrningar och trafikomläggningar med NCC ViaSafe®

NCC ViaSafe är en lösning som förbättrar säkerheten i en rad olika sammanhang, bland annat i trafikmiljö och vid evenemang. Säkerhetstänkandet går hand i hand med smidig logistik för att trafiken ska flyta på.

Ökad trafiksäkerhet - från utbildning och TA-planer till utrustning till service

NCC ViaSafe erbjuder en rad olika tjänster som tillsammans förbättrar trafiksäkerheten för både trafikanter och vägarbetare. Om du önskar erbjuder vi en totallösning för att underlätta ditt vägprojekt men vi kan naturligtvis även hjälpa dig med valda delar.

 • Utbildning - Passa på att utveckla din kompetens. Vi är certifierade inom bland annat ”Arbete på väg” och håller kurser över hela landet genom NCC ViaSafe kompetenscenter.
 • Trafikplanering/TA-planer - Vi kan regelverket och hjälper dig gärna med tillstånd, upprättande av trafikanordningsplaner, myndighetskontakter och inspektioner.
 • Utrustning - Vi levererar all utrustning du behöver. Farthinder, skyltning, trafikljus TMA är bara några exempel på vad vi erbjuder.
 • Service - Service är en självklar del av ViaSafe och vi hanterar allt från planering till aveta­blering av utrustning. Vid behov erbjuder vi dessutom trafikvakter, jour och tillsyn

Trafikavspärrning och trafikomläggning - en totallösning

Att uppfylla säkerhetskraven kring en arbetsplats i trafikmiljö eller vid ett evenemang med många människor i rörelse, är en omfattande procedur. Med NCC ViaSafe® är du förvissad om att alla föreskrifter följs och att miljön för såväl medarbetare som tredje man är säker. Vi ansvarar för hela kedjan från att upprätta trafikanordningsplaner och skaffa tillstånd hos myndigheter till att etablera rätt utrustning.

En viktig del av vårt arbete är att se till att framkomligheten är bra. Att undvika köbildningar och trafikstockningar är för övrigt ett utmärkt sätt att minimera CO2-utsläppen. Med andra ord kan du och dina kollegor koncentrera er på ert arbete. Säkerhets- och framkomlighetsfrågan tar vi hand om.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna dig när du är i planeringsfasen av ditt projekt. På så sätt kan vi hjälpa dig med smarta och kostnadseffektiva lösningar med vår expertis. Vi har koll på det senaste inom och regelverk och förordningar samt god kontakt med myndigheter vilket gör att din tid för administrering minskar och du får en korrekt avspärrning redan från dag ett.

Kontakta vår administratör Liliana Vega så hjälper hon dig vidare. Du hittar hennes kontaktuppgifter här på sidan. 

Vägarbeten, byggarbetsplatser och event - vi hjälper till:

Vägarbeten

 • Underhållsarbeten
 • Nybyggnation
 • Mark- och anläggningsarbeten

Byggarbetsplatser

 • Underlätta framkomligheten kring byggarbetsplatsen (med skylt och skydd)

Event

 • Sportevent i städer (t.ex. lopp och matcher)
 • Mässor
 • Festivaler
 • Statsbesök

Barriärer och TMA - material och tjänster som vi tillhandahåller:

 • Avstängningsmaterial
 • Barriärer (Deltablock och Miniguard)
 • Däckbuffertar enligt de nya kraven
 • Farthinder
 • Kompletta avstängningar
 • Körplåtar
 • Lotsverksamhet
 • Permanent skyltning
 • Temporär skyltning
 • Trafikanordningsplaner
 • Trafiksignal
 • Trafikvakter
 • Uthyrning av TMA
 • Wire-utrustning

NCC ViaSafe kompetenscenter

Kraven på kompetens för personer som arbetar i vägmiljö har skärpts och regelverken samt föreskrifterna ändrats i ett högt tempo. NCC ViaSafe Kompetenscentrum erbjuder utbildning i kurserna "Arbete på väg" nivå 2, 3a och 3b i hela landet. Kurserna är anpassade för dem som är yrkesverksamma och ger en bra grund inför SIK-certifiering inom Arbete på väg.

Lisa Bonell

tf Head of Via Safe Sweden, Division Road Services, NCC Infrastructure

Fokusbild på trafikavstängningsanordningar, i bakgrunden ett pågående cykellopp. Foto/illustration: Erik Mårtensson
ViaSafe, Trafiksäkerhet cykellopp, Stockholm

När Velothon Stockholm gick av stapeln 13 september 2016 stängdes stora delar av det allmänna vägnätet av i sex Stockholmskommuner. Tack vare etappvisa avstängningar kunde även biltrafik ta sig fram under pågående cykellopp.