NCC ViaSafe - säkra trafikavspärrningar och ökad framkomlighet

NCC ViaSafe är en lösning som ökar säkerheten i samband med både större och mindre arbeten på gator och vägar. Säkerhetstänkandet går hand i hand med smidig logistik för att trafiken ska flyta på.

Vi har täckt in alla aspekter

NCC ViaSafe innehåller en rad olika tjänster som tillsammans förbättrar trafiksäkerheten för både trafikanter och vägarbetare. Om du önskar erbjuder vi en totallösning för att underlätta ditt vägprojekt men vi kan naturligtvis även hjälpa dig med valda delar.

 • Trafikplanering
  Inklusive tillstånd, kontakt med myndigheter och inspektioner.

 • Utrustning
  Vi levererar den utrustning som du behöver.

 • Service
  Vi kan hantera allt från planering till avetablering av utrustningen. 

Totallösning

Vi ansvarar för allt från att upprätta trafikanordningsplaner och att skaffa tillstånd hos myndigheter till korrekt etablering av avspärrningar och skyltar. TMA-bilar, barriärer, trafiksignal och farthinder är bara ett axplock av den säkerhetsutrustning som finns till förfogande. Sist men inte minst kan vi hjälpa till med service i form av tillsyn, trafikvakt och trafiklots. Med andra ord kan du och dina kollegor koncentrera er på själva arbetet som ska utföras på vägen eller gatan. Säkerhetsfrågan tar vi hand om.

Kontakta oss

Vi hjälper gärna dig när du är i planeringsfasen av ditt projekt. På så sätt kan vi hjälpa dig med smarta och kostnadseffektiva lösningar med vår expertis. Vi har koll på det senaste inom och regelverk och förordningar samt god kontakt med myndigheter vilket gör att din tid för administrering minskar och du får en korrekt avspärrning redan från dag ett. Se vilken NCC ViaSafe-depå som är närmast dig.

Saknar du någon i närheten av dig? NCC har drift- och underhållskontrakt med Trafikverket och kommuner över hela landet, vilket gör att vi på NCC ViaSafe har ett stort kontaktnät med kollegor att ringa för att hjälpa dig med din uppgift. Så tveka inte att höra av dig.

Några exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

Vägarbeten

 • Underhållsarbeten
 • Nybyggnation
 • Mark- och anläggningsarbeten

Byggarbetsplatser

 • Underlätta framkomligheten kring byggarbetsplatsen (med skylt och skydd)

Event

 • Sportevent i städer (t.ex. lopp och matcher)
 • Mässor
 • Statsbesök

Exempel på utrustning och tjänster som vi tillhandahåller:

 • Avstängningsmaterial
 • Barriärer (Deltablock och Miniguard)
 • Däckbuffertar enligt de nya kraven
 • Farthinder
 • Kompletta avstängningar
 • Körplåtar
 • Lotsverksamhet
 • Permanent skyltning
 • Temporär skyltning
 • Trafikanordningsplaner
 • Trafiksignal
 • Trafikvakter
 • Uthyrning av TMA
 • Wire-utrustning

NCC Viasafe kompetenscenter

Kraven på kompetens för personer som arbetar i vägmiljö har skärpts och regelverken samt föreskrifterna ändrats i ett högt tempo. NCC ViaSafe Kompetenscentrum erbjuder utbildning i kurserna "Arbete på väg" nivå 2, 3a och 3b i hela landet. Kurserna är anpassade för dem som är yrkesverksamma och ger en bra grund inför SIK-certifiering inom Arbete på väg.

Vill du ha mer information om vårt utbildningspaket, vill komma i kontakt med oss som utbildar eller anmäla dig till en kurs, skicka ett mail till viasafe@ncc.se så återkommer vi.

Se vår film om NCC Viasafe

Se filmen Highway Dentist (eng)

Kontaktuppgifter

Har du frågor om Via Safe?
Här hittar du våra kontaktuppgifter

NCC ViaSafe Kompetenscenter

Har du frågor om utbildning i "Arbete på väg nivå 1, 2, 3a och 3b" utifrån Trafikverkets krav. Maila oss på: 

viasafe@ncc.se

Faktablad

Hjälp med trafikanordningsplan?

Vi administrerar och sköter ansökan av TA-plan för ditt projekt. För att kunna ta fram en TA-plan behöver vi information och underlag om ditt projekt. Här kan du fylla i ett formulär med de uppgifter vi behöver om projektet. Instruktioner finns i formuläret.

Hämta formuläret i wordformat