NCC utvecklar elvägar

Fordon som laddas medan de kör, det som låter som en dröm är på väg att bli verklighet. Intill Arlanda flygplats är NCC med och utvecklar elvägar.

Sedan 2011 har NCC tillsammans med företaget Elways arbetat för att förverkliga elvägar. Tekniken som bygger på en elskena nedlagd i vägbanan som driver och laddar fordonen under resan har testats under några år på en provbana vid Arlanda med mycket goda resultat. 

Sveriges första elväg som kan användas av personbilar

Planen är att hösten 2017 ska tekniken användas vid byggandet av Sveriges första elväg med konduktiv matning från vägen mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikcentrum. Genom att energin tas från vägen, med kort avstånd till fordonet kan tekniken användas för alla typer av fordon. Elvägen blir en två kilometer lång sträcka, som under provperioden bland annat att kommer att trafikeras av en av PostNords lastbilar.

NCC:s del i projektet är framför allt att utveckla teknik, metoder och utrustning för att kunna lägga ned och stabilisera strömskenor i körbanan på ett rationellt och effektivt sätt. Med den teknik som vi utvecklat kan 1 km väg elektrifieras i timmen. Vi tittar även på drift och underhåll av elvägen.

Läs mer om elvägsprojektet eRoadArlanda.

Elvägar är klimatsmart

Idag står vägtrafiken för 33 procent av koldioxidutsläppen i Sverige och godstrafiken står för en tredjedel. Elvägar minskar koldioxidutsläppen med upp till 80-90 procent. Den teknik vi har utvecklat kan enkelt integreras i befintligt vägsystem. Ytterligare en fördel är att den dessutom är samhällsekonomiskt försvarbar.

2-4 procent av vägnätet

En av de samhällsekonomiska faktorerna är att endast de stora motorvägarna, det vill säga 2 – 4 procent av vägnätet, behöver elektrifieras. Kortare resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. Förutom en stor sänkning av koldioxidutsläppen skulle elvägar ge en lägre totalkostnad än dagens fossildrivna vägfordon.

Konsultföretaget WSP har gjort beräkningar som visar att två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kan utföras på elvägar år 2030, vilket skulle reducera energianvändningen med ca 10 TWh.

"Smarta vägar" - framtiden

Mycket talar för att framtidens vägar kommer vara "smarta vägar", där både trafikanter och andra kan hämta olika sorters information, om allt från väglag och trafik. Elvägar är en naturlig del i den utvecklingen.

Trafikverket vill se elvägar

Elvägsprojekt vid Arlanda stöds ekonomiskt av Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten. I juni 2015 meddelade Trafikverket att vårt elvägsprojekt eRoadArlanda är ett av två som får ekonomiskt stöd och som ska genomföras i full skala.

Vi arbetar tillsammans med att förverkliga elvägar:
NCC, Elways, Kilenkrysset, WSP Analys & Strategi, Airport city Stockholm (samägt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB), PostNord, ABT Bolagen, e-Traction, DAF, Cosmo Truckcenter, Gävle Containerterminal, VTI, Vattenfall, Bilprovningen och KTH.