Infodring med formpassade Subline PE-rör

Behöver du förnya PE-rör i större dimensioner på längre sträckor? Då är formpassad infodring med Subline PE-rör ett klokt val. Metoden förnyar nämligen upp till 1 000 meter snabbt. I ett enda arbetsmoment.

Subline gör det både snabbt och enkelt att enkelt att återställa funktionen i dina vatten- och avloppsled- ningar med formpassad infodring. Genom att forma ett PE-rör som ett C i ett specialkonstruerat system, kan stora dimensioner upp till Ø 1600 m.m. för mycket långa sträckor förnyas i ett och samma arbetsmoment.

Snabb renovering som stör minimalt

Det vikta röret dras enkelt genom det befintliga röret. Därefter expanderas det till ett hållfast, tunnväggigt innerrör med hjälp av vattentryck. Tack vare att PE-röret kan vikas som ett C går det utmärkt att infodra snabbt och mellan småschakt som är placerade långt ifrån varandra hela vägen till mottagarplatsen. En stor fördel med metoden är att ingreppen i miljön blir färre och störning­arna minimala.