Styrd borrning

Styrd borrning är en schaktfri, snabb borrteknik som används vid byggande av nya ledningsnät i dimension 25–1 200 millimeter.

Styrd borrning är en smidig metod för nyläggning av rör som kan utföras för alla typer av ledningar utan att gräva. Borrningen utförs sluttande från ytan med ett styrhuvud i den riktning och på det djup som bestämts. Precisionen är mycket god och styrhuvudet styrs upp på den exakta målpunkten. Metoden kan med fördel användas på såväl långa sträckor som på stort djup.

Långvariga störningar med uppgrävningar i känsliga miljöer, kan helt undvikas med styrd borrning. Den enda störning som kan uppstå, består av uppställningsplats för maskin och material vid start- och slutpunkt för den tilltänkta ledningen. Tekniken är det nya sättet att nyanlägga rör under vattendrag, under känsliga trafikmiljöer, flygplatser, mellan och under huskroppar med mera.