Infodring med sliplining

Infodring med sliplining lämpar sig utmärkt för små och stora dimensioner samt på långa sträckor. Ledningsförnyelsen utförs snabbt i ett enda arbetsmoment.

NoDig-metoden Sliplining är en effektiv renoveringsmetod som i princip går ut på att föra in ett nytt rör inuti det gamla. Sliplining kräver endast schaktning vid servisanslutningar. Metoden är mer kostnadseffektiv än liknande No Dig-lösningar och särskilt lämplig när du behöver minska innerdimensionen. Det kan till exempel vara en överdimensionerad vattenledning som utsätts för olika former av vattenkvalitetsproblem. En minskning av rördimensionen med sliplining sänker ledningens flödeskapacitet och återställer vattenkvaliteten.

Möjlighet att välja tryckklass

Standarddimensioner för PE finns från 25 millimeter upp till 1000 millimeter. Det går även bra att installera special­tillverkade dimensioner. Metoden ger dig möjlighet att själv bestämma tryckklass. För kulvertinfodring används GAP-rör som med god ekono­misk fördel kan läggas i större dimensioner.

PE-rören stumsvetsas till ett enda rör ovan jord och dras/trycks sedan in i den rengjorda ledningen. Ett av de vikti­gaste momenten vid sliplining är att svetsningen utförs av behörig och kunnig personal. Samt­liga svetsare i NCC är därför licensierade för sin uppgift.

Kringfyllning ger stabilitet

Mellanrummet mellan det nya och det gamla röret kan vid behov fyllas med injekteringsbruk med låg viskositet som ger stabilitet för det nya röret. Samtidigt tätas ledningen vid servisanslutningarna. Efter återfyllning av schakt-groparna kan ledningen åter tas i bruk. Jämfört med uppgrävning och omläggning störs omgivningen i liten omfattning under en betydligt kortare tid, vilket leder till stora ekonomiska och miljömässiga vinster.