Flera variationer av grönska.

NCC NoDig Klimatkalkylator

Med vår klimatkalkylatorn kan du enkelt beräkna och jämföra klimatbelastning mellan schaktfria metoder för ledningsbyggande och traditionell metod med schaktning och byte av rör. Se vilken besparing du kan göra idag!

Varför en klimatkalkylator?

NCC erbjuder ett brett utbud av schaktfria tekniker som förutom att de är ekonomiskt fördelaktiga, produktionseffektiva och ger minimala störningar för omgivningen ger de också en betydligt lägre miljöpåverkan. Med NCC NoDig Klimatkalkylator kan vi mer konkret visa vilket klimatbesparing schaktfria tekniker innebär.

Det är framförallt schaktningen som ger en hög klimatpåverkan och det är här som de schaktfria teknikerna gör stor skillnad – färre maskintimmar, färre transporter, minimerad asfaltering och mindre behov av krossat bergmaterial för att nämna några exempel. Beroende på ledningsdjup, dimensioner, material och antal ledningar som skall förnyas kan de schaktfria teknikerna minimera klimatpåverkan ända upp till 90% jämfört med att gräva upp och byta ut rören.

Hur fungerar NCC NoDig Klimatkalkylator?

NCC NoDig Klimatkalkylator är ett LCA-baserat enkelt verktyg som beräknar vilken klimatbesparing (GWP) som kan göras med NoDig. Verktyget kan dels användas i tidigt skede som beslutsunderlag för val av metod och dels som en unik uppföljning av varje enskilt projekt.

I NCC NoDig Kalkylator kan du jämföra klimatbelastningen för de vanligaste schaktfria metoderna för ledningsbyggande med traditionell metod. Det är också möjligt att kombinera flera NoDig tekniker.