Infodring med hydraulisk rörspräckning

Med hjälp av hydraulisk rörspräckning lägger du effektivt nya rör i vatten-, avlopps- och gasledningar. Välj mellan rör i samma dimension eller större än de befintliga rören.

Rörspräckning är en smidig NoDig-lösning som skapar utrymme för att byta ut befintliga rörledningar i de flesta förekommande material. Du kan välja mellan att byta mot nya rör med samma eller större dimension som de befintliga. Metoden är snabb, arbetsbesparande och passar i den flesta miljöer även platser med trafik- och grundvattenproblem samt i miljöer med komplicerade byggnationer. Tekniken fungerar även bra ihop med andra No Dig metoder. Det har till exempel blivit vanligt att spräcka en vattenledning i anslutning till att avloppsledningen infodras med armerade flexibla foder.

Kraftfull spräckning

Hydraulisk rörspräckning sker med en utrymmessnål och ytterst effektiv utrustning. Från en dragmaskin kopplas en serie stänger fram till bortre änden av det rör som ska spräckas. I andra änden ansluts det nya röret och längst fram på den nya ledningen placeras ett spräckhuvud. Utrustningen dras sedan till­baka genom röret med stor kraft. Spräckaren klyver det gamla röret och drar successivt in det nya röret i hålrummet som uppstår. Operationen är tyst och vibra­tionsfri vilket gör att omgivningen inte på något sätt störs. Punktschakter krävs endast vid serviser och vid matar- och mottagargrop.

Inga skarvar och fogar

Det nya röret består av rakrör som svetsas samman i färdiga längder. Svetsningen, som måste utföras av licensierade svetsare, innebär att den nya ledningen blir helt fri från skarvar och fogar, vilket ger ett så gott som obefintligt underhållsbehov.