Hattanslutning och servisinfodring

NCC:s hattanslutning och servisinfodring är ett heltäckande system för såväl förnyelse av grenrör som hela serviser. Tekniken passar dessutom utmärkt när du behöver reparera huvudledningar.

Vi använder oss av en snabb och smidig metod när vi förnyar huvudledningar och serviser helt schaktfritt med hjälp av glasfiberarmerade flexibla foder. En jämn yta och en slät övergång skapas mellan de gamla och de nya ledningarna, vilket ger ett friktionsfritt genomflöde. Installation utförs schaktfritt via nedstigningsbrunnar med hjälp av kameraförsedda robotar med verktyg för alla sorters reparationer. Det armerade flexibla fodret vrängs in och härdas sedan effektivt med UV-ljus.

Ledningsförnyelse med armerade flexibla foder är inte bara en snabbare, mer kostnadseffektivt och betydligt skonsam­mare för miljön än traditionella metoder. Du får också ledningar som håller i längden. Konstruktionen med arme­rade flexibla foder bildar skarvlösa rör som är väldigt stabila och hållbara.