NoDig – schaktfritt ledningsbyggande

NCC har lång erfarenhet och erbjuder ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse. Schaktfritt ledningsbyggande kallas även för ”no dig”, just för att man inte behöver gräva. Därför är staden en miljö där schaktfria metoder är särskilt lämpliga.

NCC NoDig®

Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs kvalitetsmässigt med nyläggning eller omläggning.

Film: Därför är NoDig en bra lösning för Sverige

Förberedda ledningsrör för Mälarenergi.
Infodring huvudvattenledning, Mälarenergi

NCC förnyar centralt belägen huvudvattenledning i Västerås för att minska risk för nya skador och trygga vattenförsörjningen.

Närbild på en blå vattenledning med "NCC" handritat på den.
Huvudvattenledning, Karlstad

I ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun och NCC har 4 500 meter huvudvattenledning i ett känsligt vatten- och naturskyddsområde förnyats. Schaktfri slip-lining, specialdesignade PE-rör och noggrann planering gör att unik miljöhänsyn kunnat tas.

Henrik Strömbäck, projektchef
Ledningsförnyelse E4, Södertälje

E4 mellan Stockholm och Södertälje är en av Sveriges mest trafikerade trafikleder. Med hjälp av strumpinfodring renoverar NCC tolv vägtrummor helt schaktfritt från vägkanten under åtta nätter.

Två yrkesarbetare poserar i en nyanlagd vägtrumma.
Vägtrummor, Svärdsjö

Med tekniken strumpinfodring har NCC installerat nio vägtrummor på endast fem dagar.

Bild på en vattenlednings tunnel, med en maskinist synlig i slutet av rörtunneln.
Cementbruksisolering, Stockholm

NCC genomförde 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.

Bild på Maria Zimdahl, regionschef NCC Infrastructure.
Maria Zimdahl

Avdelningschef NCC Infrastructure