NoDig – schaktfritt ledningsbyggande

NCC har lång erfarenhet och erbjuder ett komplett utbud av schaktfria tekniker för ledningsbyggande och ledningsförnyelse. Schaktfritt ledningsbyggande kallas även för ”no dig”, just för att man inte behöver gräva. Därför är staden en miljö där schaktfria metoder är särskilt lämpliga.

Metoderna är snabba, resurseffektiva och störningsfria. De skapar stora miljövinster och är samtidigt mycket ekonomiska. Schaktfri ledningsrenovering är så effektiv att den idag likställs kvalitetsmässigt med nyläggning eller omläggning.

Minskad klimatpåverkan med schaktfritt ledningsbyggande

Att schakta i samband med ledningsbyggande medför stora belastningar på miljön. Omfattande transporter och användning av maskiner ökar energiåtgång och koldioxidutsläpp. Schaktning innebär även användning, bearbetning och framtagande av ändliga resurser som grus-, kross- och asfaltprodukter, som gör att miljön belastas mycket negativt. Att minimera schaktning vid ledningsförnyelse innebär därför en enorm miljövinst. Testa vår NCC NoDigKlimatkalkylator för att se vilken besparing du kan göra!

Bättre ekonomi

Att schakta tar tid och kräver dyra resurser i form av grävmaskiner och lastbilar. Dessutom tillkommer ofta stora kostnader för hjälparbeten: trafikavstängningar, körplåtar, spont, provisoriska ledningar med mera. Beroende på metod och antal ledningar som ska åtgärdas innebär schaktfri ledningsförnyelse 25 till 75 procent lägre kostnader.

Minimerad störning för tredje man med schaktfritt ledningsbyggande

Schakt i gator och vägar innebär ofta stora störningar för tredje man. Näringsidkare drabbas av minskade kundflöden, trafikanter och närboende drabbas av trängsel, stök och buller. I värsta fall under mycket lång tid. Att förnya ledningsnät schaktfritt är det självklara valet där det är möjligt, eftersom det är snabbt, effektivt och minimerar störningar för tredje man.

Kortare byggtider

Att förnya ledningsnät schaktfritt innebär att samma arbete kan utföras mycket snabbare än med traditionell schaktning. Det ger dessutom en mycket resurseffektiv och ekonomisk process. Oavsett om du behöver hjälp med en vägtrumma, självfallsledning, tryckledning, huvudledning, servis eller någon annan typ av ledning så har vi metoden för dig – relining, infodring, slip-lining med mera.

Referensprojekt Schaktfritt ledningsbyggande

Förberedda ledningsrör för Mälarenergi.
Infodring huvudvattenledning, Mälarenergi

NCC förnyar centralt belägen huvudvattenledning i Västerås för att minska risk för nya skador och trygga vattenförsörjningen.

Närbild på en blå vattenledning med "NCC" handritat på den. Foto/illustration: Håkan Lindgren
Huvudvattenledning, Karlstad

I ett samverkansprojekt mellan Karlstads kommun och NCC har 4 500 meter huvudvattenledning i ett känsligt vatten- och naturskyddsområde förnyats. Schaktfri slip-lining, specialdesignade PE-rör och noggrann planering gör att unik miljöhänsyn kunnat tas.

Henrik Strömbäck, projektchef Foto/illustration: Joakim Kröger
Ledningsförnyelse E4, Södertälje

E4 mellan Stockholm och Södertälje är en av Sveriges mest trafikerade trafikleder. Med hjälp av strumpinfodring renoverar NCC tolv vägtrummor helt schaktfritt från vägkanten under åtta nätter.

Två yrkesarbetare poserar i en nyanlagd vägtrumma. Foto/illustration: Okänd
Vägtrummor, Svärdsjö

Med tekniken strumpinfodring har NCC installerat nio vägtrummor på endast fem dagar.

Bild på en vattenlednings tunnel, med en maskinist synlig i slutet av rörtunneln. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Cementbruksisolering, Stockholm

NCC genomförde 2014-2015 en renovering av Stockholm Vattens vattenledning mellan Högdalen och Nynäsvägen. Renoveringen av den 1200 mm stora stålledningen görs genom cementbruksisolering (CBI) på en sträcka av 3700 meter.