WSP vinner med hållbar arbetsmiljö

Kraven var höga när konsultföretaget WSP skulle byta kontor. Enligt Mickey Johansson, vice vd på WSP Sverige, påverkar den hållbara arbetsmiljön verksamheten positivt.

Nya, flexibla lokaler med ett bra inomhusklimat stod på kravspecifikationen när WSP såg sig om efter lokal till ett nytt Göteborgskontor. Valet föll på det miljöprofilerade kontorshuset Ullevigatan 17-19 , en kort promenad från Göteborgs centralstation.

– Fastigheten på Ullevigatan motsvarar både de hållbarhetsfrågor vi arbetar med och de höga krav vi har på god arbetsmiljö, säger Mickey Johansson.

Ullevigatan 17-19 har certifierats enligt energicertifieringssystemet GreenBuilding och miljöcertifierats enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM. Flytten till Ullevigatan var en del av WSP:s arbete med att påverka den egna verksamhetens källor till miljöpåverkan.

– Miljöcertifieringen är en garanti för att våra krav gällande byggande och förvaltning har uppfyllts. Vi har ett tjänsteerbjudande som är tydligt inriktat på samhällsutveckling och samhällsbyggnad. Då är det viktigt att vi själva agerar på ett ansvarstagande sätt, säger Mickey Johansson. 

Rätt läge minskar miljöpåverkan

Fastigheten ligger centralt i Göteborg, intill stadens arenor och evenemangsstråk. Läget är synligt och lättåtkomligt vilket varit mycket betydelsefullt för WSP Sverige som identifierat medarbetarnas resor som sin största källa till egen miljöpåverkan.

– Vi har gjort en mobilitetsanalys och räknar med att flytten från Gamlestaden till Ullevigatan har sänkt koldioxidutsläppen för resor från och till arbetsplatsen med 25 procent. Vi har också gett goda förutsättningar att kunna cykla till jobbet. Vi ser till att det finns gott om omklädningsrum och ordentlig cykelförvaring, säger Mickey Johansson.

Som konsultföretag verkar WSP på två marknader. Kundsidan är den ena men företaget konkurrerar också på arbetsgivarmarknaden.

Vi vill kunna erbjuda såväl utvecklande arbetsuppgifter som en attraktiv arbetsmiljö. Kontoret skall dessutom vara lätt att ta sig till. Ska vi vara attraktiva mot egen personal så förväntas man som arbetsgivare också ha ett hållbarhetsperspektiv. Lokalerna är avgörande i detta

“Vi vill kunna erbjuda såväl utvecklande arbetsuppgifter som en attraktiv arbetsmiljö. Kontoret skall dessutom vara lätt att ta sig till. Ska vi vara attraktiva mot egen personal så förväntas man som arbetsgivare också ha ett hållbarhetsperspektiv. Lokalerna är avgörande i detta”

- Mickey Johansson, vice vd på WSP Sverige

Marcus Sandahl_NCC65458
Marcus Sandahl

Säljchef, NCC Property Development